Važna poruka spasenja od Isusa Krista!

Novinar2

Često se danas govori - jedan je Bog, a da pritom svako može izabrati svog Boga. No, istina je samo jedna. Mi se spašavamo po Bogu - Isusu Kristu, i tko ne povjeruje u Njega, propast će!

Spasavajuća vjera je vjera u Boga  Spasitelja, pošto je On Bog i Čovjek, i On je u Ocu i Otac je u Njemu; tako da su oni jedno. Prema tome, oni koji pristupaju  Njemu, istovremeno pristupaju  Ocu, što će reći, jednom i jedinom Bogu, a spasavajuća vjera nije u nijednog drugog .  Slijedeći odlomci ukazuju sasvim jasno da je On zapovijedio vjeru u Sebe:

‘Isus reče, ovo je volja Oca Koji Me poslao, da svaki koji vidi Sina i vjeruje u Njega, ima život vječni; i Ja ću ga uskrsnuti u posljednji dan.’  Ivan 6:40

‘Onaj koji vjeruje u Sina, ima život vječni; ali onaj koji ne vjeruje u Sina, neće vidjeti života; gnjev Božji ostaje na/u njemu.’   Ivan 3:36


‘Tako da svaki koji vjeruje u Sina ne propadne, već da ima život vječni, jer Bog je tako ljubio svijet da je dao Svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u Njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.’  Ivan 3:15, 16

‘Reče Isus:  Ja sam Uskrsnuće i Život: tko u Mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u Mene, neće umrijeti nikada.’  Ivan 11:25, 26‘Zaista, zaista, kažem vam: onaj koji vjeruje u Mene, ima život vječni. Ja sam kruh života.’  Ivan 6:47, 48

‘Ja sam kruh života. Tko dolazi k Meni, neće ogladnjeti; tko vjeruje u Mene, neće ožednjeti nikada.’  Ivan 6:35

‘Isus povika, govoreći: Ako je tko žedan, neka dođe k Meni i neka pije; koji vjeruje u Mene, kao što reče Pismo: Rijeke će žive vode poteći iz njegova trbuha!’   Ivan 7:37, 38

‘Rekoše Isusu: Što nam je činiti da bismo radili djela Božja? Odgovori im Isus: Ovo je djelo Božje, da vjerujete u  Onoga Kojega je On poslao.’   Ivan 6:28, 29

‘Tko vjeruje u Sina Božjeg, taj nije (o)suđen; ali tko ne vjeruje, već je osuđen jer nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.’   Ivan 3:18

Facebook Comments

Loading...
DIJELI