TRI PREPREKA DJELOVANJU DUHA SVETOGA: Duh Božji želi sići na sve ljude, ali neki mu zatvaraju put ovakvim djelovanjem

Pixabay

Kako bi se pripremili za Pedesetnicu, francuski svećenik otac Gaultiera de Chailléa identificirao je tri moguće prepreke djelovanju Duha Svetoga u našim životima. Inače, ovaj je svećenik autor knjige Darovi Duha Svetoga te on upozorava da Duh Božji želi sići na sve ljude, ali neki mu zatvaraju put ovakvim djelovanjem

Prepreka 1: Nijekanje mogućnosti duhovnog

“Vjerujem da je glavna prepreka djelovanju Duha Svetoga prije svega život koji nije duhovan”, objašnjava otac Gaultier de Chaillé.

Odnosno živjeti tjelesno, kako bi rekli stari, ili po svijetu, kako bi rekao sveti Ivan. To je kratkoročno razmatranje izazova svakog dana. To je svođenje naših životnih osvajanja samo na ono što možemo vidjeti, to je način na koji smatramo da su jedini plodovi u našem životu samo oni koje jasno opažamo.

Jedna od prepreka djelovanju Duha Svetoga bila bi dakle živjeti ljudski, ograničavajući se na materijalno i ateističko viđenje života i isključujući duhovno i mistično viđenje događaja.“To je kada se svedete na vidljivi dio, ono što ja nazivam prirodnim, za razliku od nadnaravnog. Tipično je u ovom slučaju da netko više nije dostupan Duhu Svetom. Kada netko poriče mogućnost nadnaravnog, poriče se mogućnost dara Duha Svetoga”.

Prepreka 2. Ne tražite Duha Svetoga

„Ako dakle vi, koji ste zli, znate dobro davati svojoj djeci, koliko će više Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga mole!” ( Lk 11,13 ).

Gospodin poziva svakoga da traži Duha Svetoga. Također kaže: „Ištite i dat će vam se“ ( Mt 7,7 ). Ali tko ne traži, ne dobiva. Kao što je otac Gaultier de Chaillé rekao: “morate imati refleksno razmišljanje da to tražite i to mnogo puta”.

Na početku kršćanskog života, sakrament krštenja otvara svakome “dostupnost Duhu Svetomu, koja je u početku ‘mala’, ako tako hoćete. Zatim, na krizmi, cijelo naše srce postaje dostupno Duhu Svetome, koji tada može prodrijeti kroz nas na potpuniji način”, objašnjava. Pedesetnica je posebno vrijeme u godini za traženje Duha Svetoga, za Njegov silazak i za sjećanje “da ga moramo moliti iznova i bez prestanka svaki dan”!

Prepreka 3 .>>>više na vjera.hr

Facebook Comments

Loading...
DIJELI