Talijanski svećenik s mističnim iskustvima: Čeka se beatifikacija i kanonizacija Stefana Gobbija

Screenshot

“S velikom radošću javljamo da će u srijedu, 1. svibnja 2024. u 10.30 sati u svetištu Svetog Raspela (SS. Crocifisso) u Comu (Italija), njegova eminencija kardinal Oscar Cantoni, dijecezanski biskup, predvoditi svečano euharistijsko slavlje otvaranjem biskupijskog procesa za kauzu beatifikacije i kanonizacije oca Stefana Gobbija,” objavljeno je na službenim stranicama Svećeničkog Marijanskog Pokreta.

Svećenički marijanski pokret je pokret unutar Katoličke Crkve koji broji stotine tisuća biskupa, svećenika i laika diljem svijeta, a čiji je začetnik upravo svećenik Stefano Gobbi.

Riječ je o talijanskom svećeniku s mističnim iskustvima koji je gostujući u Zagrebu 1996. Hrvatima prenio značajnu poruku, proročanstvo.

Mistični susreti i kako je sve počelo

Naime, 8. svibnja 1972. don Stefano Gobbi sudjeluje u jednom hodočašću u Fatimi i u Kapelici ukazanja moli za svećenike, koji ne samo što osobno kane iznevjeriti svoje zvanje, nego se pokušavaju okupiti u udruženja koja su nepokorna Crkvenoj vlasti.

Neka nutarnja sila goni ga na pouzdanje u Marijinu ljubav. Služeći se njime kao poniznim i siromašnim oruđem, Gospa će sakupiti sve te svećenike i oni će prihvatiti poziv da se posvete njezinu Bezgrješnom Srcu, da se čvrsto združe s Papom i s Crkvom koja je s njim sjedinjena, i da vode vjernike pod sigurno okrilje njezina majčinskog Srca.Tako bi se oblikovala moćna četa, raširena po svim stranama svijeta, i sakupljena ne sredstvima ljudske propagande, već nadnaravnom snagom koja proizlazi iz šutnje, molitve i postojane vjernosti vlastitim dužnostima.

Don Stefano zamoli u sebi Gospu za neki mali znak potvrde, koji mu je Ona točno prije završetka istog mjeseca dala u Nazaretu, u svetištu Navještenja.

Svećenički marijanski pokret vuče svoje podrijetlo od ovog jednostavnog i nutarnjeg nadahnuća što ga je don Stefano imao u Fatimi za vrijeme molitve.

U listopadu te iste godine začeo se jedan bojažljivi početak s molitvenim i prijateljskim susretom između tri svećenika u župi Gera Lario; o ovom Pokretu obavijestili su neki katolički dnevnici i časopisi.

U ožujku g. 1973. bilo je upisano četrdesetak svećenika. U rujnu iste godine održao se u S. Vittorino kod Rima prvi nacionalni skup uz sudjelovanje 25 svećenika od njih osamdeset koji su se do tada već bili upisali.

Od g. 1974. započeli su prvi Cenakuli molitve i bratstva između svećenika i vjernika; oni su se postepeno raširili po Europi i po svim stranama svijeta.

Do kraja g. 1985. don Stefano Gobbi pohodio je više puta svih pet kontinenata da bi predsjedao regionalnim Cenakulima, a radi toga je čak 300 puta letio avionom i mnogo puta putovao automobilom i vlakom. Održao je 890 Cenakula, od kojih 482 u Europi, 180 u Americi, 97 u Africi, 51 u Aziji i 80 u Oceaniji. Danas je više od 400 biskupa i 100.000 svećenika širom svijeta uključeno u ovaj Pokret!

Don Gobbi ima poruku za Hrvate

Poruke Djevice Marije ovom svećeniku dostupne su u takozvanoj Plavoj knjizi i riječ je o stotinama poruka koje govore o posljednjim vremenima, o zamkama zloga u crkvi i svijetu, najavi Trijumfa Bezgrešnog Srca Marijina, Svećeničkom Marijanskom pokretu kojeg treba osnovati itd.

Važno je napomenuti da don Gobbi nikada nije tvrdio da je imao marijansko ukazanje, nego lokuciju, tj. unutarnji glas. Taj ga je unutarnji glas poticao da okupi druge svećenike koji bi se bili voljni posvetiti Bezgrešnom Srcu Marijinu i čvrsto sjediniti s Papom i Katoličkom Crkvom.

Također zanimljivo je jer upravo Stefano Gobbi prenosi Hrvatima snažnu ohrabrujuću poruku Gospe i to prilikom njegova dolaska u Zagreb 1996. godine. Poruka koju je primio također se nalazi u Plavoj knjizi s objavama, a prema njegovim riječima Gospa je hrvatskom narodu poručila sljedeće:

Ne boj se stado malo

”Na ovaj se narod moj ‘protivnik’ razbjesnio, donoseći u nju tešku kušnju nasilja i rata. Kolike su patnje morala podnijeti ova moja djeca! Ja sam se zauzela da dobiju veliki dar oslobođenja i mira. Ali sad vas očekuju još veće muke. Ne boj se malo stado. Ocu Nebeskom se svidjelo dati vam kraljevstvo mog Bezgrješnog Srca. Ja sam vam se očitovala i vi ste prihvatili s velikodušnošću moje male djece. Sada vas mogu povesti, kao nebeska vrtlarica u svjetlom vrtu vaših duša, na put čistoće, ljubavi i svetosti, vježbom svih kreposti koje su mi drage. Tako vas svaki dan predajem kao žrtve zadovoljštine Božjoj Pravdi kako bi (Bog) mogao izliti na svijet pročišćujuću Milost svoga Božanskog milosrđa.

Život pun grijeha zamijenila vjerom: Predstavlja se grešnicom koja se kaje i koja je prihvatila Isusa

Ne boj se stado malo. Vaša nebeska Majka udijelila vam je dar da se okupite sa svih strana u Njezinu pobjedničku četu. Došao je čas odlučujuće bitke. Sotona je već došao do vrhunca svoje moći i sada, također i u Crkvi, dovršit će (svoje djelo), koliko mu je Gospodin dopustio za Njeno najbolnije čišćenje. Časovi, koje ćete proživjeti, spadaju među najvažnije, jer svi događaji koje sam vam prorekla, ispunit će se.

Vama je povjereno veliko poslanje

Ne boj se malo stado. Isus vas je okupio u nebeskom pašnjaku svoje božanske Ljubavi. On vas vodi savršenom ispunjenju Očeve Volje. Isus želi biti od vas proslavljen. Došao je čas u kojem ćete Isusa savršeno proslaviti. Vi ste utjeha njegovoj napuštenosti; vi ste duboka radost njegova Božanskog srca.

Ne boj se malo stado. Budite moja mala djeca, koju sam okupila sa svih strana svijeta, za veliku bitku između Boga i Sotone, između sila dobra i sila zla. Gospodin će pobijediti preko Mene, svoje male Sluškinje. Ja ću pobijediti pomoću vas, moja mala djeco. Ono što se dogodilo u ovom narodu postaje znak za sve. Zbog svoje vjernosti Isusu i vašoj nebeskoj Majci, Crkvi i Papi, Sotona je navalio na nju, u pokušaju da je uništi. Imajući na umu ovaj cilj, udružile su se sve sotonske i masonske sile. Međutim, Ja sam sama označila čas njihova poraza. Tako će biti za čitavo čovječanstvo. Zato vas pozivam na pouzdanje i nadu. Ne boj se malo stado. Vama je povjereno poslanje da ostvarite trijumf mog Bezgrješnog Srca u svijetu.”

Facebook Comments

Loading...
DIJELI