STUDIJA JE POKAZALA ZANIMLJIVE PODATKE O UTJECAJU PANDEMIJE NA VJERNIKE: ‘Previše katolika ne razumije i ne ide na misu’

Foto: pixabay

Kroz povijest Bog je upozoravao na dokidanje mise i onog što će uslijediti nakon toga.

Novo istraživanje koje je proveo Vinea Research ispituje učinke pandemije na pohađanje Crkve i vjeru. Među ključnim nalazima, istraživanje je otkrilo da se značajan dio katolika “naviknuo ne biti u crkvi i ne pohađati misu”. Autori sugeriraju da, iako su katolici općenito ojačani u svojoj vjeri tijekom pandemije, mnogi se ne žure vratiti se na crkvene klupe.

Život vjere

U cjelini, uvjerenja katolika nisu se toliko promijenila u posljednje dvije godine. Oni koji su odgovorili da je njihova vjera “iznimno važna” ili “vrlo važna” nalaze se na 73%, dok je onih koji svojoj vjeri pridaju “umjerenu” ili “blagu” važnost ostalo na 26%.

Malo je vjerojatno da zabrinutost za sigurnost igra značajnu ulogu u mišljenjima katolika o povratku na misu. Solidne tri četvrtine (75%) odgovorilo je da se osjećaju ili blago, donekle ili vrlo sigurno u crkvi Većina ispitanika (38%) izjavila je da se u crkvi osjeća vrlo sigurno.Prisutstvo na misi

Prije pandemije, 62% ispitanika reklo je da je prisustvovalo misi jednom tjedno ili više. Taj se udio popeo na 79% ako se uzmu u obzir oni koji sudjeluju na misi barem jednom mjesečno i to putem interneta. Od ove skupine solidnih 50% također je reklo da se pridržavaju svih obveznih svetih dana, a dodatnih 21% obilježava 3-4 sveta dana godišnje.

Pandemija je, međutim, promijenila buduće namjere vjernika u pogledu odlaska na misu. Dok je prije pandemije 89% reklo da namjerava osobno prisustvovati svakoj misi, ta je brojka od tada pala na 61%.

Na pitanje jesu li navikli ne prisustvovati misi osobno, 38% svih ispitanika odgovorilo je potvrdno. Taj je broj pao samo na 24% s tjednim sudionicima mise, što sugerira da su čak i najpobožniji vjernici pogođeni pandemijom.

Iako većina katolika još uvijek cijeni i želi osobno prisustvovati misi, broj onih koji ne prisustvuju misi značajno je porastao od 2020. Iako su legitimne zdravstvene zabrinutosti bile najčešći odgovor na nesudjelovanje na misi osobno, došlo je do ogromnog rasta kod onih koji preferiraju emitirane mise radi pogodnosti iako takve mise nemaju sakramentalnu vrijednost.

Vinea Research sugerira da je ovo smanjenje pozitivnog stava prema osobnoj misi najzabrinjavajući nalaz studije. Napomenuli su da “previše katolika ne razumije ili ne cijeni misu”. Autori studije napisali su:

„Potrebno je daljnje proučavanje kako bi se istražilo temeljno razumijevanje i motivacije (obaveza naspram želje naspram navika) pohađanja mise među katolicima kako bi se bolje razumjelo kako najbolje preokrenuti ovaj trend i da katolici vide misu onakvom kakva jest, a ne da se ‘podmire’ s prijenosom misa od kuće.”

Ukidanje svete mise u srcima ljudi: znak vremena

Ako znamo da je pandemija zapravo pošas odnosno kušnja  koju trebamo promatrati kao znak vremena, onda znamo da bez obzira na uzroke i moguće namjere pandemije, ona u duhovnom smislu može biti poligon, priprema teritorija za dolazak Antikrista upravo zbog toga što je jedna od njenih posljedica – navika ‘ne moram’ u crkvu a time i neshvaćanje same snage sakramenta.

Naime mnogi su proroci i sveti ukazivali na to da je sveta misa i naše konzumiranje Euharistije (Tijela i Krvi Boga) ona snaga koja priječi zlo u svome naumu. U trenutku kad se to ukine ili bar dok ljudi zaborave na istinsku snagu euharistije, a upravo se to događa diljem katoličkog svijeta, zlo može neometano sijati svoje sjeme u srca ljudi.

U Božjem apelu kroz povijest Crkve upozoreni smo više puta i na više strana da je upravo to krajnji cilj sotone, a ne možemo ni poreći da se upozoreno ostvaruje, barem utoliko što Sveta Pričest u životima mnogih izabranih duša ne igra više nikakvu ulogu. Naime, u crkvama zapada malim se koracima dokida i sakrament svete ispovijedi a samim time i pričest kojoj ljudi u sve manjoj mjeri pristupaju.

Facebook Comments

Loading...
DIJELI