PROCJENJUJU SE ŠTETE NA KULTURNIM DOBRIMA I USTANOVAMA KULTURE: U pitanju su vrtoglavi iznosi

Lagano se zbrajaju štete od potresa koji su prošle godine pogodili našu zemlju. Procjena štete na kulturnim dobrima i ustanovama kulture iznosi oko 640 milijuna eura, od čega je nešto više od 400 milijuna na području za koje je proglašena katastrofa. Oko 200 milijuna je za ostalih šest županija koje su pretrpjele štete od potresa, objavio je Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Temeljem sporazuma Ministarstva kulture i medija i Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje (SDUOSZ) isti je preuzeo obvezu obnove stambenih i stambeno-poslovnih zgrada u povijesnoj jezgri Siska, Petrinje i Gline.

SDUOSZ podsjeća kako su nakon provedenih hitnih mjera zaštite na kulturnim dobrima i stabilizaciji kulturnih dobara kojima je prijetilo urušavanje te hitnih evakuacija pokretnih kulturnih dobara (zbirki i inventara), stručnjaci Ministarstva kulture i medija završili utvrđivanje popisa i procjene šteta na kulturnoj baštini za devet županija.


Cjeloviti plan obnove prihvatit će se nakon konzultacija s jedinicama lokalne samouprave i drugim ministarstvima.

Središnji državni ured na provedbi programa usko surađuje s državnim tajnikom Ministarstva kulture i medija Ivicom Poljičkom koji se bavi problematikom i izradom Plana obnove objekata kulturnog dobra na potresom stradalom području.Poljičak je istaknuo kako je prva faza gdje je bila prva sanacija šteta na neki način privedena kraju. Napomenuo je kako je to “cijeli prsten oko petrinjskog perivoja i dio ulica koji svi Petrinjci jako dobro znaju kao što je Nazorova, Turkulinova ili Radićeva ulica”.

Napomenuo je kako je tijeku postavljanje zaštitnih krovića jer je za najveći dio građevina bio uklonjen prvi kat i napravljeno podupiranje svodova.

“Dokumentacija je trenutno u izradi, a po završetku koristeći sredstva iz Fonda solidarnosti i sredstva državnog proračuna, krenut će se u obnovu samog povijesnog središta”, rekao je Poljičak.

Facebook Comments

Loading...
DIJELI