OGLASILA SE I OBULJEN! Popis medija kojima se preko ministarstva podijelilo 15 milijuna kuna

Ministarstvo kulture i medija kojim rukovodi Nina Obuljen Koržinek je posljednjeg dana srpnja objavilo odluku o financiranju projekata ‘Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija’.

Radi se o projektima koji se financiraju s 15.000.0000 kuna, a cilj projekta je unaprijeđenje kvalitete medijskog izvještavanja o ranjivim skupinama te podizanje razine javne svijesti o njihovim pravima. Na natječaju je shodno tome izabrano 13 postala kojima su dodijeljena sredstva:

1. Srpsko privredno društvo Privrednik za projekt Upoznajmo se da bismo se razumjeli dobilo je 1.279.614,55 kuna

2. Udruga za promicanje medijske kulture, umjetnosti i tolerancije “Lupiga – svijet kroz obične” zajedno s partnerima Centrom za mirovne studije i udrugom TRIS za projekt Reflektor dobila je 1.397.701,73 kuna

3. Udruga za nezavisno medijsku kulturu zajedno s partnerom Centrom za mirovne studije je za projekt Ranjive na vidjelo dobila 890.376,72 kuna4. Udruga Priznajem je za projekt Razvoj informativne platforme Hrvatski branitelj dobila 1.302.630,93 kuna

5. Udruga za promicanje kultura Kulturtreger s partnerom Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva je za projekt I to je pitanje kulture? dobila 1.342.674,05 kuna

6. Udruga za razvoj internetskih sadržaja Hoću stranicu je za projekt “Novo vrijeme – povećanje kvalitete medijskog izvještavanja o osobama treće životne dobi s ciljem povećanja vidljivosti društvene skupine u zajednici” dobila 922.328,80 kuna

6. Hrvatski katolički radio je za projekt Novi valovi dobrote dobio 1.179.100,16 kuna

8. Svjetski savez mladih je zajedno s partnerima Filozofskim fakultetom u Osijeku i Generacija.hr, za projekt mimladi.hr novo lice naslovnice dobila 941.258,85 kuna

9. Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije i Županijska liga protiv raka – Split su za projekt Zajednica bez granica dobili 923.433,65 kuna

10. Matica Hrvatska i udruga Pragma su za projekt Uključiva kultura – potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca dobili 1.393.702,02 kuna

11. Sveučilište Sjever je za projekt eRadio za drugu šansu dobio 644.502,46 kuna

12. Udruga Ri Rock zajedno s partnerima Udrugom za ljudska prava i građansku participaciju “PaRiter” i Udrugom SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava su za projekt Odašiljač dobili 1.385.072,28 kuna

13. Centar za razvoj mladih (CERM) i partner PRAGMA su za projekt SIMS – Socijalna inkluzija mladih kroz Studentski.hr dobili 1.400.000,00 kuna

Vijest da je ministarstvo kulture i medija na čijem je čelu ministrica Nina Obuljen Koržinek objavilo nedavno rezultate natječaja za financiranje projekata “Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija”, po kojem je 13 portala podijelilo 15 milijuna kuna, komentiralo je priopćenjem i samo Ministarstvo. Kako u tom priopćenju stoji Ministarstvo kulture samo je posredničko tijelo, dok se potpis ministrice opisuje samo kao tehnikalija premda je za kompletan natječaj, njegovu provedbu i odluke zadužen Europski socijalni fond.

U nastavku prenosimo očitovanje Ministarstva kulture i medija povodom ovoga natječaja:

“Ministarstvo kulture i medija, kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., donijelo je 31. srpnja 2020. godine Odluku o financiranju projekata u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I.“ Odluka o financiranju se donosi za projektne prijedloge koji su uspješno prošli prethodna dva dijela postupka dodjele bespovratnih sredstava: administrativnu provjeru i procjenu kvalitete, a navedeni dijelovi postupka dodjele su u nadležnosti Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, odnosno Posredničkog tijela razine 2 u ovom pozivu. Jedan od uvjeta prihvatljivosti prijavitelja koji je naveden u Uputama za prijavitelje predmetnog poziva (točka 2.2 Uvjeti prihvatljivosti prijavitelja/partnera), a za čiju je provjeru nadležna Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva jest da prijavitelj nije prekršajno kažnjen na temelju pravomoćne sudske odluke zbog kršenja odredbi Zakona o medijima/ Zakona o elektroničkim medijima u razdoblju od 12 mjeseci prije podnošenja projektnog prijedloga i, ako je primjenjivo, u razdoblju od 12 mjeseci prije podnošenja projektnog prijedloga, Vijeće za elektroničke medije nije mu izreklo opomenu. Predmetni projektni prijedlog uspješno je prošao navedene postupke dodjele.

Za provedbu faze procjene kvalitete nadležna je također Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, koja osniva Odbor za odabir projekata (OOP) članovi kojeg ocjenjuju projektne prijave prema kriterijima dodjele koji su objavljeni u točki 6.2 Uputa za prijavitelje. Ministarstvo kulture i medija donosi Odluku o financiranju projektnih prijedloga na temelju popisa (rang-liste) Odbora za odabir projekata iz postupka procjene kvalitete, uključujući konačno Izvješće o provedenom postupku procjene kvalitete.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se mogao dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu po ovom pozivu iznosio je 450.000,00 HRK, a maksimalni 1.400.000,00 HRK, a prijavitelji su mogli prijaviti i drugi iznos unutar navedenih financijskih limita. Na konačan iznos dodijeljenih sredstava pojedinom projektnom prijedlogu utjecala je provjera prihvatljivosti projektnih aktivnosti, budući da su iz proračuna projektnog/ih prijedloga brisani izdaci koji se odnose na neprihvatljive aktivnosti (u slučaju da su postojale).

Kriteriji dodjele objavljeni su u točki 6.2 Uputa za prijavitelje predmetnog poziva, a riječ je o razradi kriterija koje je 18. svibnja 2015. godine usvojio Odbor za praćenje OP ULJP 2014. – 2020. Sukladno Smjernicama za ESF, identitet članova Odbora za odabir projekata (OOP) je tajan, kako se ne bi narušilo načelo tajnosti postupka dodjele i načelo jednakog postupanja.”

Facebook Comments

loading...
Loading...
DIJELI