IMAJU SE ČIME POHVALITI: Ovi hrvatski gradovi prednjače u gospodarenju otpadom

Foto: Pixabay/Ilustracija

Gradovi Osijek i Koprivnica prednjače u gospodarenju otpadom u državi. Tako je Osijek jedini grad u Hrvatskoj koji ima dovoljan broj reciklažnih dvorišta, a kompostana u Koprivnici proizvode koristi za sadnju cvijeća.

Također, u Osijeku je postotak prikupljanja odvojenog otpada veći od 50 posto, što je 20 posto više od Zagreba. U ovom gradu otpad se može odvajati i kod kuće. Naime, u stambenim zgradama odvojeno se prikuplja šest vrsta otpada, kao i miješani otpad.

S druge strane, u Koprivnici postoje dva reciklažna dvorišta te su dva u blizini toga grada. Isto tako, na četiri lokacije u Koprivnici postoje i polupodzemni spremnici za papir, plastiku i metal, a ukupno ih je na tome području 16 od 2009.

U tamošnjoj kompostani proizvodi se kompost I. klase za sadnju cvijeća i javne zelene površine.

Facebook CommentsLoading...
DIJELI