OTVORENA ‘PANDORINA KUTIJA’ STEČAJEVA I OVRHA Tko ima koristi od stečaja trgovačkog društva?

Nedavni nesretni događaj u Šibeniku kada je ubijena stečajna upraviteljica, otvorio je “Pandorinu kutiju” stečajeva i ovrha. Mnogi su se s pravom zapitali provode li se stečajevi nad tvrtkama korektno i pravedno ili stečajni upravitelji imaju “prste u pekmezu” kada se uhvate u koštac s rješavanjem tako bitnih pitanja?

Slučaj Pevec bio je jedan od stečajnih postupaka koji je u javnosti izazvao najviše zanimanja. Bivšeg vlasnika nekadašnje tvrtke Pevec, Zdravka Peveca mnogi su smatrali glavnim krivcem za tvrtkinu propast. Pevec je dobio stečajnog upravitelja Darka Šketa, a nakon četiri uspješne godine poslovanja pod novom Upravom, prošle godine tvrtka Pevec promijenila je logotip i naziv u Pevex.

Bio je to primjer uspješnog okončanja jednog stečajnog postupka. Ipak, bilo je mnogo više negativnih primjera stečajeva. No, što je to zapravo stečajni postupak? On se provodi u skladu sa Stečajnim zakonom koji pak provode trgovački sudovi.

Stečajni postupak se provodi nad trgovačkim društvima ili imovinom obrtnika i trgovca pojedinca. O podnesenom prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka odlučuje stečajni sudac rješenjem o otvaranju stečajnog postupka ili rješenjem kojim se prijedlog odbija odnosno odbacuje. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka sud dostavlja tijelima koja vode registre, javne knjige, upisnike i očevidnike, a u kojima se po službenoj dužnosti bilježi otvaranje stečajnog postupka.

Još jedna tvrtka koja je već godina u stečaju je jedna od najstarijih hrvatskih robnih kuća Nama. Nad trgovačkim društvom Nama d.d. stečajni postupak otvoren je 23. lipnja 2000. godine, a njen sadašnji stečajni upravitelj Damir Mikić je, kao četvrti stečajni upravitelj, istu dužnost preuzeo 2012. godine.“Vjerujem da vam je poznato da Nama posluje u stečaju još uvijek u dvije robne kuće (Kvaternikov trg i Ilica) te ove dvije nekretnine ujedno predstavljaju preostalu imovinu i iz te imovine bi se trebali namiriti vjerovnici Name. Sve ostale nekretnine su prodane u stečajnom postupku i djelomično su namireni vjerovnici. Ove preostale dvije robne kuće nisu uredno upisane u zemljišnim knjigama te je to tj. sređivanje zemljišno knjižnog stanja bilo predmetom rješavanja u proteklom vremenskom periodu. Veći dio problema oko zemljišno knjižnog stanja je riješen te je potrebno riješiti još manji dio oko uređenja zemljišno knjižnog stanja nakon čega će ove nekretnine biti ponuđene na prodaju, a nakon što se prodaju od realiziranih sredstava će se namirivati vjerovnici”, rekao je Mikić.

Na naš upit o tome kada se planira završiti stečajni postupak i na koji način odgovorio je “iako je nezahvalno davati bilo kakve prognoze oko vremena potrebnog da se aktivnosti o kojima sam govorio provedu, vjerujem da bi se to moglo dogoditi tijekom ove ili slijedeće godine”.

Zanimalo nas je i kako je završila poslovna 2020. godina u doba pandemije koronavirusa i koronakrize. Mikić je istaknuo kako “kroz čitavo vrijeme stečaja poslovanje ostvaruje veću ili manju dobit”.

“U 2019. godini ostvareno je pozitivno poslovanje dok je u 2020. godini evidentiran pad prometa od oko 40 posto u odnosu na 2019. godinu s tim da još nisu sastavljeni financijski izvještaji te poslovni rezultat za 2020. godinu još nije poznat”, naglasio je stečajni upravitelj Name.

Dodao je kako u ovoj godini očekuju rješavanje problema vezanih za pripremu prodaje preostale imovine i ponovnu uspostavu normalnog poslovanja.

Postupak otvaranja stečajnog postupka

Upit smo uputili i u Finu jer nas je zanimalo koliko je prošlo godine provedeno stečajeva u Hrvatskoj.

Jedna od pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupa jest da se tvrtki trgovačkog društva koje je u stečaju dodaje oznaka “u stečaju” te se društvo s takvom naznakom tako upisuje u Sudski registar.

Kako ističu iz Fine, u stečajnom postupku stečajni vjerovnici po pozivu suda podnose prijavu svog potraživanja stečajnom upravitelju. U povodu prijavljenih tražbina provodi se postupak utvrđivanja tražbina na ispitnom ročištu. Nadležni sud na temelju tablice ispitanih tražbina rješenjem utvrđuje u kojem iznosu i u kojem isplatnom redu su pojedine tražbine utvrđene, odnosno osporene.

Također, istim rješenjem odlučuje i o upućivanju u parnicu radi utvrđivanja osporene tražbine, iz čega proizlazi mogućnost da se u posebnom sudskom postupku osporena tražbina u konačnici utvrdi te posljedično prizna u stečajnom postupku.

Financijska agencija raspolaže podacima iz Jedinstvenog registra računa (JRR). Tako Fina sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i pripadajućem pravilniku u JRR upisuje posebnu oznaku za dužnika nad kojim je otvoren stečajni postupak.

S obzirom na navedeno, prema podacima iz JRR-a proizlazi kako je s oznakom stečaja na dan 2. veljače 2021. godine u JRR-u evidentirano 3.833 poslovnih subjekata od čega 3.788 trgovačkih društava i 45 fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost.

Riječ je o subjektima koji nisu brisani i nad kojima se stečajni postupak vodi pred nadležnim trgovačkim sudom.

Prema podacima Fine ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje tih subjekata do dana otvaranja stečajnog postupka iznosio je: 16,7 milijardi kn (glavnica 13 milijardi, kamata 3,7 milijardi kuna). Iz Fine napominju da se predmetni iznos odnosi samo na iznos neizvršenih osnova za plaćanje koje su evidentirane kod Fine u svrhu provedbe na novčanim sredstvima ovršenika.

Fina predložila stečaj nad 3168 trgovačkih društava

Fina ne raspolaže evidencijom o dospjelim nenaplaćenim potraživanjima po drugim osnovama koje terete stečajne dužnike. Od 3.788 trgovačkih društava za koje je trenutno otvoren stečaj, sukladno Stečajnom zakonu podnijela Agencija je dala prijedlog za njih 3.168. Za preostale subjekte (njih 620) je pretpostavka da je prijedlog za otvaranje stečajnog postupka podnesen od strane dužnika/vjerovnika.

U razdoblju od 1. rujna 2015. godine do 2. veljače 2021. godine Fina je sukladno odredbama Stečajnog zakona podnijela prijedlog za otvaranje stečajnog postupka/zahtjev za provedbu skraćenog stečajnog postupka (prijedlog) za 51.847 pravnih osoba.

Kada je Fina sukladno zakonu počela sudovima slati prijedloge za otvaranje stečaja, samo u 2015. godini poslano je oko 35 tisuća prijedloga koji su se odnosili i na predmete iz prijašnjih godina.  Fina sukladno odredbama Stečajnog zakona podnosi nadležnom trgovačkom sudu prijedlog za stečaj samo za pravne osobe, ali ne i za fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost. Od ukupnog broja pravnih osoba za koje je Fina podnijela prijedlog, nad njih 39.318 pravnih osoba nadležan sud otvorio je stečaj.

Nad većinom tih subjekata je stečajni postupak okončan te su isti subjekti brisani iz sudskog registra odnosno njih 36.150. Od ukupnog broja pravnih osoba za koje je Fina podnijela prijedlog nadležan sud odbio/odbacio je prijedlog Fine za njih 9.468.

Također, Fina je ukupno podnijela nadležnim trgovačkim sudovima i 3.061 prijedloga o kojima sud još nije donio odluku te nad istima nadležan trgovački sud još nije otvorio stečajni postupak.

Izvor: Fina

Pregled poslovnih subjekata za koje je sud otvorio stečajni postupak za razdoblje od 2017. do 2020. g. Iznos duga se odnosi samo na iznos neizvršenih osnova za plaćanje koje su evidentirane kod Fine u svrhu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika. Fina ne raspolaže evidencijom o dospjelim nenaplaćenim potraživanjima po drugim osnovama koje terete stečajne dužnike.

Facebook Comments

Loading...
DIJELI