GRAĐANI SU PO TOM PITANJU IPAK OPTIMISTIČNI: Većina ne vjeruje da će se ratni horor u Ukrajini preliti na druge zemlje

Kolika je vjerojatnost da se rat iz Ukrajine proširi na druge zemlje u Europi te je li vjerojatna upotreba nuklearnog oružja, bile su glavne teme HRejtinga.Anketa je provedena od 15. do 18. ožujka na uzorku od 1400 ispitanika.

Najveća pogreška uzorka je +/- 2,62 posto, a pouzdanost istraživanja 95 posto.

“Kolika je vjerojatnost da se rat iz Ukrajine proširi na druge zemlje u Europi?”

Da postoji izrazito velika ili velika vjerojatnost proširenja rata smatra 24,3 posto naših ispitanika. Malo više, njih 28 posto, misli da je ta opasnost osrednja.

Najviše anketiranih, 34,5 posto, smatra da je vjerojatnost da se rat proširi izvan granica Ukrajine mala ili nikakva.Njih 13 posto nema mišljenje ili nisu sigurni u odgovor na ovo pitanje.

“Je li vjerojatna upotreba nuklearnog oružja ili korištenja nuklearnih elektrana kao vojnih ciljeva u ratu u Ukrajini?”

Gotovo 30 posto ispitanih smatra da je opasnost od nuklearnih incidenata u ratu vjerojatna. Više od 40 posto ne vjeruje da će do toga doći, a njih oko 28 posto ne zna ili nisu sigurni u odgovor na ovo pitanje.

 

Facebook Comments

Loading...
DIJELI