Udruživanje Hitlera i Staljina radi komadanja Poljske 1939. godine

Hitler je Drugi svjetski rat započeo svega tjedan dana nakon potpisivanja pakta Molotov-Ribbentrop.

Dvadesettrećeg kolovoza obilježava se Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima jer je na taj dan 1939. godine potpisan zloglasni pakt Molotov-Ribbentrop između Staljinovog komunističkog SSSR-a i Hitlerove nacističke Njemačke. Pakt je dobio ime po Staljinovom političaru Molotovu i Hitlerovom ministru vanjskih poslova von Ribbentropu. Vjačeslav Molotov bio je Staljinov premijer i ministar vanjskih poslova.

Paktom Molotov-Ribbentrop Hitler i Staljin su de facto podijelili Istočnu Europu na interesne sfere. SSSR je dobio pravo na polovicu Poljske, Latviju, Estoniju, Finsku i dio Rumunjske, a Njemačka je dobila pravo na preostalu polovicu Poljske i Litvu. I doista, kad je počeo Drugi svjetski rat, Poljska je podijeljena, a sovjetske su snage zauzele baltičke države, dio Rumunjske i dio Finske.


Hitler je Drugi svjetski rat započeo svega tjedan dana nakon potpisivanja pakta Molotov-Ribbentrop. Učinio je to invazijom na Poljsku. Komunističke partije diljem Srednje i Istočne Europe nisu se mogle službeno odupirati nacizmu za sve vrijeme dok je taj pakt bio na snazi. Čak i kad je Hitler osvojio Jugoslaviju, KPJ nije odmah smjela službeno pružati otpor fašizmu, jer je Staljin još bio u paktu s Hitlerom. Tek kad je Hitler raskinuo pakt, napadom na SSSR 22. lipnja 1941. godine, mogli su se osnovati partizanski odredi. To je u Hrvatskoj i učinjeno već istoga dana u šumi Brezovica pored Siska.

 Facebook Comments

Loading...
DIJELI