Slučajno otkriveno 10 egipatskih grobnica

Ekipa iz egipatskog Ministarstva starina tijekom rada na jednom mauzoleju kod grada Aswana na Nilu (poznata brana nazvana je prema tom gradu) otkrili su 10 u stijenu uklesanih grobnica. Potječu iz Kasnog razdoblja egipatske povijesti i sadrže sarkofage, mumije i razne zagrobne predmete poput maske na mumiji, zlatnog lijesa i kanopskih posuda (posude u kojima su se čuvali unutrašnji organi balzamiranih ljudi).

Inicijalna istraživanja pokazuju da su grobnice vjerojatno ekstenzija Aswanske nekropole u kojoj su sahranjeni nadzornici iz starijih razdoblja egipatske povijesti. Prije dvije godine na istom je lokalitetu pronađeno još šest grobnica iz Kasnog razdoblja, točnije iz vremena 26. dinastije, kad je Egipat nakratko obnovio snagu pod domaćom dinastijom nakon povlačenja asirskih osvajača.

Piše: Boris Blažina


Original možete pronaći na povijest.hr

Facebook CommentsLoading...
DIJELI