Papa i pravoslavni patrijarh ukinuli međusobne ekskomunikacije (1965.)

Dana 7. prosinca 1965. godine, samo jedan dan prije završetka Drugog vatikanskog koncila, obavljeno je obostrano ukidanje ekskomunikacija između pape i carigradskog patrijarha. Podsjetimo, te ekskomunikacije bile su na snazi još od 1054. godine, kad je došlo do Crkvenog raskola između Katoličke i Pravoslavne Crkve. Neposredni povod raskola bila je rasprava o uporabi beskvasnog kruha u bogoslužju i postu na subotu početkom korizme, ali zapravo je riječ o kulminaciji višestoljetnih prijepora između istočne i zapadne kršćanske tradicije.

Ukidanje ekskomunikacija izvršili su papa Pavao VI. i carigradski patrijarh Atenagora istodobno u Rimu i Carigradu. Tom su prilikom izdali i zajedničku izjavu o žaljenju zbog događaja koji su doveli do Crkvenog raskola. Dakako, činom ukidanja ekskomunikacija raskol nije ukinut, no otvorena je mogućnost mnogo boljeg ekumenskog dijaloga.

Original možete pronaći na povijest.hr

Facebook Comments

loading...
Loading...
DIJELI