Osnutak Komunističke partije Hrvatske

U kasnim večernjim satima prvog kolovoza 1937. u Anindolu pokraj Samobora osnovana je Komunistička partija Hrvatske. Osnivački kongres održan je na šumskoj lokaciji malo ispod kapelice.

Glavna osoba pri osnivanju KPH bio je Josip Broz Tito. On je upravo u to vrijeme dobio vodeću ulogu u KPJ, naročito nakon što je dotadašnji sekretar KPJ Milan Gorkić uhićen i smaknut u Moskvi kao žrtva staljinističkih čistki.Na kongresu je bilo prisutno 19 delegata koji su predstavljalipartijske organizacije iz šireg područja Osijeka, Splita, Siska, Sušaka, Varaždina i Zagreba. Uvodni referat podnio je sam Tito koji je istaknuo da se partija zauzima ne samo za radnička prava, nego i za nacionalnu slobodu. Rad Osnivačkog kongresa ograničio se na analizu tadašnje situacije partijskih organa u Hrvatskoj i smjernice budućeg rada na izgradnji KPH.

Formirano je i vodstvo novoosnovane KPH. Izabrano je 12 članova Glavnog odbora (Centralnog komiteta). Bili su to Đuro Špoljarić, Pavle Gregorić, Andrija Žaja, Josip Kraš, Božidar Adžija, Anka Butorac, Ivan Dujmić, Marko Orešković, Drago Petrović, Vlado Janić Capo, Vicko Jelaska i Lovro Kurir. Za sekretara, tj. za prvog vođu KPH izabran je Đuro Špoljarić.

Novoosnovana partija izvorno je nosila naziv Komunistička stranka Hrvatske, jer se željelo naziv prilagoditi hrvatskom jeziku. Tek je 1940. naziv stranka promijenjen u partija, što se zadržalo do danas u nazivu SDP-a. Isto tako Centralni komitet izvorno je nosio naziv Glavni odbor, no i to je odbačeno 1940. i preimenovan je u CK.

piše: Dražen KrajcarFacebook Comments

Loading...
DIJELI