Naređena izgradnja golemih protuzračnih tornjeva u Beču (1942.)

Dana 9. rujna 1942. godine naredio je Adolf Hitler izgradnju golemih protuzračnih tornjeva u Beču. Ti su tornjevi poznati pod nazivom Flaktürme (hrv. Flak tornjevi), pri čemu je Flak kratica za Fliegerabwehrkanonen ‎(hrv. topovi za protuzračnu obranu). Slični su Flak tornjevi sagrađeni i u Berlinu te Hamburgu u razdoblju Trećeg Reicha, a trebali su pojačati obrambenu spremnost tih gradova pred savezničkim zračnim napadima. Tornjevi su sličili ogromnim tvrđavama sa zidovima debelim nekoliko metara, a bili su naoružani velikim brojem protuzračnih topova (čak i protuzračnim topovima velikog kalibra i dometa, kao i golemim nizom manjih topova). Smatrani su vrlo sigurnim lokacijama, koje saveznički bombarderi nisu mogli uništiti, a dizajnirani su da ujedno posluže kao protuzračna skloništa za čak desetak tisuća ljudi. Flak tornjevi uvijek su dolazili u paru (jedan G-toranj tj. Gefechtsturm, koji je bio veći i jače naoružan, i jedan L-toranj, tj. Leitturm, koji je bio namijenjen upravljanju topovskom vatrom).

Tornjevi su u Beču u takvim parovima sagrađeni na tri lokacije, koje su načelno činile trokut u odnosu na gradsko središte. Jedan par nalazio se u Arenbergparku, jedan u Augartenu, a jedan od Esterházyparku, odnosno obližnjoj Stiftskaserne. Toranj u sklopu Stiftskaserne ujedno je bio i najbliži centru Beča, jer je sagrađen samo oko 1.400 metara od znamenite katedrale sv. Stjepana (Stephansdom) te oko 600 metara od bečkog Hofburga (nekadašnje carske palače). Veći dio tih tornjeva sačuvao se do danas pa oni još uvijek čine važan element u cjelokupnoj vizuri Beča.

Original možete pronaći na povijest.hr

Facebook Comments

Loading...
DIJELI