Enciklika Diuturnum illud protiv demokracije (1881.)

U četvrtoj godini pontifikata, 29.6.1881. godine, papa Lav XIII. objavio je encikliku Diuturnum illud. Tema Enciklike je priroda svjetovne vlasti. U 19. stoljeću došlo je do velikih društvenih promjena, revolucionarnih pokreta, znanstvenih otkrića i novih ideja. Katoličku Crkvu posebno su brinule revolucionarne ideje poput narodnog suvereniteta i emancipacije žena. Papa Lav XIII. napisao je “…mnoštvo ne samo da je htjelo sebi pribaviti slobodu koja je mnogo šira nego što to pristaje, nego se činilo da je htjelo isto tako po svojoj volji krojiti porijeklo i ustrojstvo društvenog života…” Papa čak poziva monarhe da u Crkvi nađu saveznika za borbu protiv ideje o narodnom suverenitetu kao o pogubnom nauku. 

Crkva u to vrijeme nije prihvaćala ideje o demokraciji jer je smatrala da vlast ne može dolaziti iz naroda. Kršćani moraju biti poslušni državi jer je Bog izvor političkog autoriteta. To ne znači da bi građani trebali biti robovi, ali se moraju pokoriti Božanskoj volji, koju predstavlja vladar, a vladari moraju iskoristiti svoj autoritet za opće dobro. 

Kasnije će se ovakvi oštri stavovi protiv osamostaljenja naroda i demokracije ublažiti te će Crkva promijeniti stajalište. 


Piše: Marsela Alić

 Original možete pronaći na povijest.hr

Facebook Comments

Loading...
DIJELI