Dragutin Gorjanović-Kramberger – hrvatski prirodoslovac svjetskoga glasa (1856.)

Paleontolog, geolog i antropolog Dragutin Gorjanović-Kramberger rodio se u Zagrebu 25. listopada 1856. godine. Njegovo rođeno ime bilo je zapravo Karlo Kramberger, a kasnije je svoje njemačko prezime pohrvatio u Gorjanović. Ime Karlo i inače se može prevoditi u Dragutin, što zvuči više hrvatski. 

Mladi se Dragutin kao dječak zainteresirao za fosile riba i biljaka koje se moglo pronaći u okolici Zagreba (morski fosili na zagrebačkom području potječu iz doba kad je ovdje bilo more). Ljubav prema fosilima ostala mu je tijekom cijelog života. Studirao je paleontologiju u Zürichu i Münchenu, a doktorirao u Tübingenu.

Bavio se paleontologijom, stratigrafijom (izvršio podjelu pliocena sjeverne Hrvatske), tektonikom (Medvednica), paleoklimatologijom, hidrografijom, primijenjenom geologijom i geološkim kartiranjem (pregledna geološka karta Hrvatske i Slavonije). 

Kad su mu bile 42 godine (1899.) postigao je najveći uspjeh – otkrio je na Hušnjakovu brdu, kod Krapine, bogato nalazište pračovjeka (krapinski pračovjek). Taj nalaz bio je odlučujući dokaz o postojanju fosilnoga pleistocenskog čovjeka. U pješčenjačkim naslagama špilje nađeno je oko devet stotina ljudskih fosilnih kostiju, koje pripadaju fosilnim ostacima više desetaka pračovjeka različitog spola i životne dobi. Nađeni su i brojni fosilni ostatci mnogih životinja. Više od tisuću pronađenih komada kamenog oruđa iz razdoblja paleolitika svjedoči o materijalnoj kulturi krapinskog pračovjeka. Starost ovog bogatog lokaliteta odgovara vremenu prije 130.000 godina. Zahvaljujući radovima koje je objavio o otkriću na krapinskom nalazištu i brojnim raspravama koje je vodio s europskim antropolozima Krambergera se smatra jednim od utemeljitelja svjetske paleoantropologije. 

Napisao je 237 radova, iz raznih znanstvenih područja, u hrvatskim i inozemnim časopisima, od kojih je posebno značajna monografija Diluvijalni čovjek iz Krapine u Hrvatskoj. Za svoj rad stekao je mnoga priznanja. Tako je postao počasni građanin Zagreba, Krapine i Karlovca, počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu, počasni član Zbora liječnika Hrvatske i Hrvatskoga prirodoslovnog društva…Dragutin Gorjanović-Kramberger umro je 1936. godine u rodnom Zagrebu.

piše: Dražen Krajcar

Original možete pronaći na povijest.hr

Facebook Comments

Loading...
DIJELI