Dan koji je barokni grad Varaždin čekao: Otvorena prva moderna kazališna zgrada

Moderna zgrada kazališta u Varaždinu svečano je otvorena 25. rujna 1873. godine. Zgradu je projektirao bečki arhitekt Hermann Helmer, a sama izgradnja povjerena je zagrebačkom graditelju Josipu Jambreščaku, koji je Hemlerove nacrte uspješno sproveo u djelo. Na otvorenju je izvedena drama Poturica Ivana Kukuljevića Sakcinskog.

Predstave u kazalištu izvodile su se na hrvatskom i njemačkom jeziku, s tim da je potonji dominirao do potkraj 19. stoljeća, a nastupale su brojne gostujuće glumačke družine i lokalni zabavljači. Godine 1915. kazalište dobiva svoj profesionalni ansambl te dominiraju predstave na hrvatskom jeziku, pogotovo one na kajkavskom dijalektu. Stoga se za varaždinski HNK i danas zna reći da je čuvar kajkavskog jezika na kazališnoj sceni. 

Rođen Marijan Derenčin: Hrvatski književnik, pravnik, novinar i političar

Inače, kazališna tradicija u Varždinu je duga – dokumentirani kazališni život u gradu može se pratiti od 1637. godine. Od navedene godine sve do 1771. predstave se kontinuirano izvode u Isusovačkom kazalištu na gimnaziji, odnosno u okviru isusovačkog kolegija. Sačuvani dokumenti toga razdoblja govore o nabavkama scenske opreme za gimnaziju, te o predstavama učenika gimnazije, koje su bile više amaterske i održavale su se na latinskom jeziku. Prvo javno kazalište Varaždin je dobio 1788. kada se za potrebe glumaca i gledatelja uređuje dvorana u palači Mekovec te su se u njoj predstave održavale sve do otvorenja nove zgrade.Facebook Comments

Loading...
DIJELI