BRITANCI SU ČETNICIMA OBUSTAVILI POMOĆ I PARTIZANE PRIZNALI KAO SAVEZNIKE: Tito i Churchill sastali su se kraj Napulja

Susret između britanskog premijera Winstona Churchilla i Josipa Broza Tita održan je 12. kolovoza 1944. godine kod Napulja.

Sastanak je upriličen u Villi Rivalta, smještenoj u neposrednoj blizini Napulja, trajao je skoro dva sata, a nastavljen je i idućeg dana.

Do sastanka je došlo zbog preokreta u britanskoj politici. Naime, iako su Britanci od 1941. godine podržavali četnike kao jedine borce protiv nacista i fašista, nakon nekoliko misija upućenih među partizane (u kojima je sudjelovao i Churchillov sin Randolph) uvidjeli su da jedino Titovi borci ratuju protiv okupatora.


Zaokret u britanskoj politici dogodio se u studenom 1943. na savezničkoj konferenciji u Teheranu kad su partizani priznati kao Saveznici, a četnicima je obustavljena sva pomoć.

Nekoliko mjeseci prije sastanka Britanci su primorali kralja Petra II. Karađorđevića da se odrekne četnika, postavi novu vladu na čelu s Ivanom Šubašićem te stupi u pregovore s Titom.Britancima je u tom trenutku partizanski pokret pod vodstvom Josipa Broza trebao za istjerivanje njemačkih snaga s područja nekadašnje Kraljevine Jugoslavije kako ne bi morali slati svoje trupe na još jedno bojište. Nakon što je u lipnju sklopljen sporazum Tito – Šubašić, kojim Britanci baš nisu bili zadovoljni, Churchill se odlučio osobno sastati s partizanskim vođom. Na sastanku dvojica ratnih vođa najviše su raspravljala o ratnoj situaciji na Balkanu te ustroju Jugoslavije nakon rata.

Premda je na sastanku Churchill hvalio Tita kao velikog vojničkog vođu i državnika, bio je itekako svjestan njegovih mana i bojao se budućeg sovjetskog utjecaja u Jugoslaviji. Tito je tijekom sastanka nekoliko puta naglasio kako ne namjerava uvesti komunizam u buduću Jugoslaviju, no Churchill je opravdano sumnjao u njegove tvrdnje. Sve u svemu, kroz suradnju s Titom Britanci su žrtvovali svoj budući utjecaj u Jugoslaviji kako bi smanjili vlastite ljudske gubitke koje bi morali podnijeti pri borbama na tom području, zbog čega je Churchilla svojedobno kritizirao njegov šef diplomacije Anthony Eden.

Nakon rata odnosi Tita i Churchilla su se zahladili, ali nakon Brozovog raskida sa Staljinom Winston ga je pozvao u posjet Ujedinjenoj Kraljevini gdje je veličanstveno primljen 1953. godine (primila ga je i kraljica Elizabeta II.)

Facebook Comments

Loading...
DIJELI