BIO JE PROTIV TALIJANSKIH AUTONOMAŠA: Cijelog života borio za sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom i Slavonijom

Političar i jedan od vođa narodnog preporoda u Dalmaciji Miho Klaić rodio se 19. kolovoza 1829. godine u Dubrovniku.

Školovao se u Splitu i Livornu, a arhitekturu je doktorirao u Padovi. Kao član Narodne stranke bio je zastupnik u Dalmatinskom saboru i član Zemaljskog odbora.

Od 1854. službovao je na zadarskoj gimnaziji sve dok ga zbog njegova političkog djelovanja nisu otpustili, kasnije je vraćen u službu i imenovan školskim nadzornikom, da bi 1869. bio premješten nakon čega se zahvalio na službi te otišao u mirovinu.


Unatoč progonima habsburških vlasti Klaić se cijelog života borio za uvođenje hrvatskog jezika u školstvo i upravu te tražio sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom i Slavonijom. Zalagao se za suradnju Hrvata i Srba u zajedničkoj borbi protiv talijanskih autonomaša. Klaić je sudjelovao i u političkom životu sjeverne Hrvatske (zastupnik u Hrvatskome saboru 1865. do 1866. i član Kraljevinskog odbora za pregovore s Odborom Ugarskoga sabora uoči Nagodbe 1868.), a bio je tijesno povezan s J. J. Strossmayerom i F. Račkim.

Jedan je od osnivača i predsjednik Matice dalmatinske, a sudjelovao je i u pokretanju glasila Il Nazionale. Bavio se dobrotvornim radom pridonijevši izgradnji novih bolnica u Zadru, Šibeniku i Dubrovniku. Pridonio je i ekonomskom napretku Dalmacije (obnova pomorstva, izgradnja prometnica, razvoj obrta i novčarstva, razvoj vinogradarstva, melioracija zemljišta).Miho Klaić preminuo je 1896. u Zadru.

Piše: Dražen Krajcar

Facebook Comments

Loading...
DIJELI