Američki svećenik nekoliko puta izašao pred neprijateljsku vatru! Poginuo je 1967. u Vijetnamu

Američki katolički svećenik Charles J. Watters poginuo je 19. studenog 1967. Bio je kapelan u Američkoj vojsci, s činom bojnika. Poginuo je u Vijetnamu, u Bitki kod Dak Toa, jednoj od najkrvavijih tijekom Vijetnamskog rata, piše Povijest.hr.

Barem je četiri puta izašao pred neprijateljsku vatru da dopremi ranjene vojnike na sigurno.

Rođen je na širem području New Yorka. Zaređen je za katoličkog svećenika kad mu je bilo 26 godina. Službovao je u župama u blizini New Yorka, a kasnije je ušao u Američku vojsku kao vojni kapelan. U Vijetnam je poslan 1966. godine, s američkim trupama.

Kod Dak Toa u južnom dijelu Vijetnama, nedaleko od tromeđe Vijetnama, Kambodže i Laosa, velečasni Watters stradao je tijekom teške bitke između američkih i komunističkih postrojbi. Watters je, prema izvještaju, nenaoružan nesebično pomagao vojnicima, pružajući pomoć ranjenima, pomažući kod njihove evakuacije i bodreći ih. Davao je i posljednje sakramente umirućima.
Dok je pomagao kod trijaže ranjenika, mjesto na kojem se nalazio pogodila je bomba teška oko 227 kilograma.
Posmrtno je za svoja junačka djela tijekom te bitke velečasni Watters odlikovan najvišim američkim vojnim odlikovanjem – poznatom Medaljom časti (engl. Medal of Honor). On je jedan od sedam kapelana u Američkoj vojski koji su dobili to najviše odlikovanje tijekom povijesti.
Facebook Comments

Loading...
DIJELI