Kako popularni sudac Kolakušić provodi stečajeve – zagubio cijelu zgradu tržnice sa lokalima

Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

SUDAC KOLAKUŠIĆ je vodio stečaj firme EMIK d.o.o te je jednostavno „zaboravio“ zgradu tržnice Jarun

Otvorim u ponedjeljak novine, sudac Kolakušić, otvorim u utorak sudac Kolakušić, otvorim… Neizdrživo. Pogotovo nakon njegove izjave, koja je smiješna i vrijeđa populističke demagogije, vezane uz 330 tisuća blokiranih: “Ovršeni završe u kontejneru, a oni koji provode (ovrhe) na jahtama.”

A kako on obavlja posao za koji je dobro i predobro plaćen, vidi se iz primjera u kojem je „zaboravio“ cijelu zgradu tržnice Jarun skupa sa pripadajućim lokalima.

Tržnicu Jarun gradila je na „pravu građenja“ firma Emik d.o.o. Supetarska 6, s  prijašnjim sjedištem Svetonedeljski brijeg 70 sve na temelju ugovora o pravu građenja od 12.09.1997. između Tržnica Zagreb danas Zagrebačkog holdinga.

Pravo građenja je ograničeno stvarno pravo na nečijem zemljištu koje ovlašćuje svoga nositelja da na površini toga zemljišta ili ispod nje ima vlastitu zgradu, a svagdašnji vlasnik tog zemljišta dužan je to trpjeti.

Tvrtka Emik d.o.o. sagradila je tržnicu Jarun na zemljištu Zagrebačkog holdinga i formalno pravno je vlasnik zgrade. Nakon što pravo građenja prestane, a ono može prestati propašću stvari, ovlaštenikovim odreknućem, istekom roka i ispunjenjem raskidnoga uvjeta, zaštitom tuđega povjerenja, prestankom korisnika, rasterećenjem te ukinućem (čl. 292. st. 1. ZV-a) postavlja se pitanje pravne sudbine zgrade. Prestankom prava građenja sa zgradom prestat će i suvlasništvo na zgradi svih suvlasnika, što podrazumijeva i suvlasnike s čijim je suvlasničkim dijelom uspostavljeno etažno vlasništvo. Tim prestankom vlasnikom zgrade postaje vlasnik zemljišta i prestaju sva ograničenja koja su proizlazila iz uspostave etažnog vlasništva, osim ako vlasnik zemljišta nije drukčije odredio.SUDAC KOLAKUŠIĆ je vodio stečaj firme EMIK d.o.o je jednostavno „zaboravio“ zgradu tržnice Jarun.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj 66 St-309/09 od 15. svibnja 2013.g. riješio je:
1. Obustavlja se i zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom EMIK d.o.o. u stečaju, Zagreb, Supetarska 6, MBS 080124500, OIB 02087214327.

A stanje u zemljšnjim knjigama :

REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski građanski sud u Zagrebu

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL ZAGREB

Stanje na dan: 14.12.2017. 23:34

Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 335606, VRAPČE

Broj ZK uloška: 14052

Broj zadnjeg dnevnika: Z-64719/2017

VIŠE ZK TIJELA

Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

POSEBNI IZVADAK: ZK TIJELA: I (OSTALO KAO NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO)

POVIJESNI PRIKAZ

A

Posjedovnica

PRVI ODJELJAK

Rbr.

Broj zemljišta (kat. čestice)

Oznaka zemljišta

Površina

Primjedba

jutro

čhv

m2

I

pravo građenja na čkbr. 1603/79 dvorište u Staglišću sa 1 rali 185 čhv ili 6419 m2 upisanoj u z.k.ul.br. 14051 k.o iste

B

Vlastovnica

Rbr.

Predmet ispisa

Sadržaj upisa

Primjedba

ZK tijelo I – 1. Vlasnički dio: 1/1

EMIK D.O.O. SVETA NEDELJA, , SVETONEDELJSKI BREG BR. 70

Da je trgovački sud i imenovani sudac odradio svoj posao Pravo građenja bi bilo ukinuto jer nositelj Prava građenja stečajem više ne postoji,Zagrebački holding bi postao vlasnik zgrade jer je to njegovo zakonsko pravo,te bi objedinio vlasništvo nad zgradom i zemljištem.

Osim ovog propusta namjernog ili slučajnog u kojem osim vjerovnika Emika doo je oštećen i Zagrebački holding uvidom u drugi vidimo i cijelo brdo lokala u vlasništvu sada fantomskog Emika doo jer on više ne postoji.

K tijelo II – 48. Suvlasnički dio: 0,49/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-48)

1. poslovni prostor – lokal oznake L14 u prizemlju zgrade Pakoštanska 5, ukupne pov. 24,52 č.m.,

EMIK D.O.O. SVETA NEDELJA, , SVETONEDELJSKI BREG BR. 70

ZK tijelo II – 60. Suvlasnički dio: 0,51/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-60)

1. poslovni prostor – lokal oznake L26 u prizemlju zgrade Pakoštanska 5, ukupne pov. 25,52 č.m.,

EMIK D.O.O. SVETA NEDELJA, , SVETONEDELJSKI BREG BR. 70

ZK tijelo II – 61. Suvlasnički dio: 0,51/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-61)

1. poslovni prostor – lokal oznake L27 u prizemlju zgrade Pakoštanska 5, ukupne pov. 25,52 č.m.,

EMIK D.O.O. SVETA NEDELJA, , SVETONEDELJSKI BREG BR. 70

ZK tijelo II – 62. Suvlasnički dio: 0,47/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-62)

1. poslovni prostor – lokal oznake L28 u prizemlju zgrade Pakoštanska 5, ukupne pov. 23,78 č.m.,

EMIK D.O.O. SVETA NEDELJA, , SVETONEDELJSKI BREG BR. 70

ZK tijelo II – 66. Suvlasnički dio: 0,45/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-66)

1. poslovni prostor – lokal oznake L32 u prizemlju zgrade Pakoštanska 5, ukupne pov. 22,82 č.m.,

EMIK D.O.O. SVETA NEDELJA, , SVETONEDELJSKI BREG BR. 70

ZK tijelo II – 67. Suvlasnički dio: 0,49/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-67)

1. poslovni prostor – lokal oznake L33 u prizemlju zgrade Pakoštanska 5, ukupne pov. 24,52 č.m.,

EMIK D.O.O. SVETA NEDELJA, , SVETONEDELJSKI BREG BR. 70

ZK tijelo II – 71. Suvlasnički dio: 0,49/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-71)

1. poslovni prostor – lokal oznake L37 u prizemlju zgrade Pakoštanska 5, ukupne pov. 24,52 č.m.,

EMIK D.O.O. SVETA NEDELJA, , SVETONEDELJSKI BREG BR. 70

ZK tijelo II – 72. Suvlasnički dio: 0,41/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-72)

1. poslovni prostor – lokal oznake L38 u prizemlju zgrade Pakoštanska 5, ukupne pov. 20,81 č.m.,

EMIK D.O.O. SVETA NEDELJA, , SVETONEDELJSKI BREG BR. 70

ZK tijelo II – 73. Suvlasnički dio: 0,41/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-73)

1. poslovni prostor – lokal oznake L39 u prizemlju zgrade Pakoštanska 5, ukupne pov. 20,81 č.m.,

EMIK D.O.O. SVETA NEDELJA, , SVETONEDELJSKI BREG BR. 70

ZK tijelo II – 78. Suvlasnički dio: 0,41/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-78)

1. poslovni prostor – lokal oznake L44 u prizemlju zgrade Pakoštanska 5, ukupne pov. 20,81 č.m.,

EMIK D.O.O. SVETA NEDELJA, , SVETONEDELJSKI BREG BR. 70

ZK tijelo II – 79. Suvlasnički dio: 0,41/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-79)

1. poslovni prostor – lokal oznake L45 u prizemlju zgrade Pakoštanska 5, ukupne pov. 20,81 č.m.,

EMIK D.O.O. SVETA NEDELJA, , SVETONEDELJSKI BREG BR. 70

ZK tijelo II – 97. Suvlasnički dio: 0,26/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-97)

1. poslovni prostor oznake K65+T u prizemlju zgrade Pakoštanska 5, koji se sastoji od kioska oznake K65 ukupne pov. 8,37 č.m. sa pridruženom terasom oznake T ukupne pov. 9,60 č.m. kao sporednim dijelom,

EMIK D.O.O. SVETA NEDELJA, , SVETONEDELJSKI BREG BR. 70

ZK tijelo II – 98. Suvlasnički dio: 0,26/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-98)

1. poslovni prostor oznake K66+T u prizemlju zgrade Pakoštanska 5, koji se sastoji od kioska oznake K66 ukupne pov. 8,37 č.m. sa pridruženom terasom oznake T ukupne pov. 9,60 č.m. kao sporednim dijelom,

EMIK D.O.O. SVETA NEDELJA, , SVETONEDELJSKI BREG BR. 70

ZK tijelo II – 100. Suvlasnički dio: 0,17/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-100)

1. poslovni prostor – kiosk oznake K69 u prizemlju zgrade Pakoštanska 5, ukupne pov. 8,37 č.m.,

EMIK D.O.O. SVETA NEDELJA, , SVETONEDELJSKI BREG BR. 70

ZK tijelo II – 104. Suvlasnički dio: 0,44/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-104)

1. poslovni prostor oznake K1-1 na 1. katu zgrade Pakoštanska 5, ukupne pov. 22,29 č.m.,

EMIK D.O.O. SVETA NEDELJA, , SVETONEDELJSKI BREG BR. 70

ZK tijelo II – 105. Suvlasnički dio: 0,34/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-105)

1. poslovni prostor oznake K1-2 na 1. katu zgrade Pakoštanska 5, ukupne pov. 17,19 č.m.,

EMIK D.O.O. SVETA NEDELJA, , SVETONEDELJSKI BREG BR. 70

ZK tijelo II – 106. Suvlasnički dio: 0,34/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-106)

1. poslovni prostor oznake K1-3 na 1. katu zgrade Pakoštanska 5, ukupne pov. 17,16č.m.,

EMIK D.O.O. SVETA NEDELJA, , SVETONEDELJSKI BREG BR. 70

ZK tijelo II – 113. Suvlasnički dio: 0,34/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-113)

1. poslovni prostor oznake K1-10 na 1. katu zgrade Pakoštanska 5, ukupne pov. 17,16 č.m.,

EMIK D.O.O. SVETA NEDELJA, , SVETONEDELJSKI BREG BR. 70

ZK tijelo II – 117. Suvlasnički dio: 0,67/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-117)

1. poslovni prostor oznake K1-16 na 1. katu zgrade Pakoštanska 5, ukupne pov.34,00 č.m.,

EMIK D.O.O. SVETA NEDELJA, , SVETONEDELJSKI BREG BR. 70

ZK tijelo II – 122. Suvlasnički dio: 0,34/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-122)

1. poslovni prostor oznake K1-22 na 1. katu zgrade Pakoštanska 5, ukupne pov.17,16 č.m.,

EMIK D.O.O. SVETA NEDELJA, , SVETONEDELJSKI BREG BR. 70

ZK tijelo II – 129. Suvlasnički dio: 0,34/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-129)

1. poslovni prostor oznake K2-10 na 2. katu zgrade Pakoštanska 5, ukupne pov.17,16 č.m.,

EMIK D.O.O. SVETA NEDELJA, , SVETONEDELJSKI BREG BR. 70

ZK tijelo II – 136. Suvlasnički dio: 0,34/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-136)

1. poslovni prostor oznake K2-23 na 2. katu zgrade Pakoštanska 5, ukupne pov. 17,00 č.m.,

EMIK D.O.O. SVETA NEDELJA, , SVETONEDELJSKI BREG BR. 70

22 uredno uknjižena lokala na firmu Emik doo prolaze kroz stečaj firme nedotaknuta,čiji su to lokali,tko im je stvarni vlasnik?

Zašto u stečajnom postupku ti lokali nisu ušli u stečajnu masu?

Zašto zgrada građena na pravu građenja nije ušla u stečajnu masu? I zašto Zagrebački holding nije postao vlasnik zgrade jer stečajem Emika nestaje korisnik prava građenja.

Trgovački sud u Zagrebu, po sucu pojedincu Mislavu Kolakušiću, kao stečajnom sucu u stečajnom postupku nad dužnikom EMIK d.o.o., u stečaju, Zagreb, Supetarska 6, MBS: 080124500, OIB: 02087214327, 4. travnja 2013. oglasio je:

I. Određuje se na temelju čl. 203 st. 2. Stečajnog zakona Skupština vjerovnika radi pribavljanja mišljenja o obustavi i zaključenju stečajnog postupka i drugo, 15. svibnja 2013. u 11.30 sati u Trgovačkom sudu u Zagrebu, Petrinjska 8, soba 88/II (ulična zgrada).

II. Na Skupštinu se pozivaju pristupiti vjerovnici stečajne mase, stečajni upravitelj i stečajni vjerovnici.

(Broj: 66 St-309/09 od 4. IV. 2013.) (983)

A stečajni sudac Mislav Kolakušić često kaže „kad bi u ovoj zemlji svi radili svoj posao“. E pa suče ovo je tvoj posao, ali po opisanom baš ga se i ne držiš. 

Facebook Comments

Loading...
DIJELI