Svjesna i planska negacija hrvatskih korijena!

Hrvatska ne smije uživati u vlastitim vrijednostima, niti ih na tako visokoj svjetskoj razini smije pokazivati. Kažu vječni branitelji hrvatskih uspona. Podizanje nacionalne simbolike do Olimpa s globalnim uvažavanjem hrvatskih nogometnih, identitetskih i ostalih vrijednosti, moglo je potrajati sve dok se vrijeme u Hrvatskoj ponovo nije pokrenulo, a pokrenulo se na putu s Olimpa do Hrvatske i njezine izokrenute političke stvarnosti koja ne podnosi nacionalne heroje...

Vrijeme se u Hrvatskoj samo nakratko zaustavilo kako bi otvorenih očiju doživljavali nogometnu stvarnost koja nam je izgledala kao zamišljani odsjaj ljepote i dara izvan svakodnevnice, a valovi su se hrvatskog umijeća, pristupa, ponašanja, talenta, snage, borbe i povezanosti brzo širili Hrvatskom i svjetskim morima i kopnima. Poput vjetra koji nosi hrvatsku poruku drugima, kad se osjećaju nemoćnim pred silama modernog vremena i poput glasa koji govori o vrijednostima s kojima se Hrvatska podigla do visokog i nedostižnog Olimpa.

Pokazujući put drugima s istim zamišljajem mogućeg uspona i povijesnog sna njegovog dohvaćanja, Hrvatska je svijetu istodobno otvarala svoju ukupnu vrijednost na koju je malo tko ostao ravnodušan. Sve je izgledalo kao u filmu nakon kojeg, izlazeći s predstave, ostaješ bogatiji, ponosniji i konačno svjestan vremena, društva i prostora u kojem živiš i djeluješ. Prostora i društva kojeg želiš još vrjednijeg ostaviti onima koji iza tebe dolaze, kako bi njihov put kroz vrijeme imao puno više smisla i bio jednostavnije izabran. Hrvatska, kao svjetski putokaz usponu, ustrajnosti, hrabrosti i povezanosti sa zemljom i populacijom koja te nosi, slijedi i obogaćuje. Čisti idealizam modernih vremena ili povratak na zaboravljene obrasce razigrane mladosti…

Planska negacija hrvatskih temelja

Naklon izvana ovakvoj Hrvatskoj, bio je dubok i s puno uvažavanja, dolazio je iz svih svjetskih smjerova i bio je spontan, iskren i neupitan u vremenu koje je za Hrvatsku i svu njezinu identitetsku populaciju – stajalo. Ipak, vrijeme u Hrvatskoj nikad ne može niti smije stati, Hrvatska ne smije uživati u vlastitim vrijednostima, niti ih na tako visokoj svjetskoj razini smije pokazivati, pogotovo kad se one s ushitom prihvaćaju. Kažu vječni branitelji hrvatskih uspona. Podizanje nacionalne simbolike do Olimpa s globalnim uvažavanjem hrvatskih nogometnih, identitetskih i ostalih vrijednosti, moglo je potrajati sve dok se vrijeme u Hrvatskoj ponovo nije pokrenulo, a pokrenulo se na putu s Olimpa do Hrvatske i njezine izokrenute političke stvarnosti koja ne podnosi nacionalne heroje. Koje hrvatski narod želi, uvažava i postaje s njima bogatiji, nikad ne zaboravljajući njihovu ulogu koliko god to anacionalni i antihrvatski politički rubni likovi negiraju u svojoj pozicijskoj prevažnosti sadašnjim sebičnim čuvarima nasljednih upravljačkih političkih pozicija.

Ipak, pomagači upravljača Hrvatske nisu sretni i osjećaju veliki nemir u Međuzemlju, kojem sklad različitosti unutar hrvatske nacionalne koncepcije, nikad nije bio težnja. Zato je dolazak Hrvatske na nogometni Olimp potiho praćen, a povratak u hrvatsku svakodnevnu stvarnost iracionalno rastakan na apsolutno nebitnim stvarima prema dostignutom… I nije tu samo u pitanju različitost, nego primarno svjesna i planska negacija hrvatskih temelja!Jednostavno, nisu mogli izdržati, niti barem sada zatomiti vlastite anacionalne strasti, pokazujući vulgarnost i otklon od osobne političke ideje i njezinih univerzalnih vrijednosti. Nepodnošljiva lakoća stapanja sa zemljom čiji vrijednosni identitet ne podnosiš, a njezine uspjehe još manje, a još je veća lakoća prihvaćanja takvih otklona od „reformiranih” pripadnika stranke (kako sami sebi tepaju), koja je uglavnom uvijek i bila nošena na krilima, danas negiranih heroja hrvatske slobode i identiteta.

Nema tu više nikakvih opravdanja, razumijevanja postupaka, prihvaćanja nametanja i tuđih istina – nogometaši su s Olimpa i njihov (naš) puk s hrvatskih ulica jasno poručili i pokazali što žele. Hrvatsku, koja želi živjeti, rasti, veseliti se i tugovati sa svojim vrlinama i manama i ponosnu na ratnu i sve ostale pobjede. Jedino je politička sebičnost i mirnoća gledanja na sve iracionalne izljeve spram hrvatske nogometne globalne dominacije gora, zato jer je uvjetovana ostankom na vlasti i zato jer se svaki udar na Hrvatsku i njezin vrijednosni sustav – prihvaća bez pogovora…

Ipak, najveći udar od svih udara je odlazak, ili bolje rečeno, nestanak hrvatske populacije koji se promatra još mirnije i s punim političkim blagoslovom, uz osmijeh koalicijskih partnera, svih iracionalnih graničnih postavljača povijesnih hrvatskih tereta i uvjetnih intelektualaca nasljedne totalitarne prošlosti; svih kojima je hrvatski nogometni dolazak na Olimp – povijesna i životna trauma. Mirnoća promatranja hrvatskog demografskog nestanka zasigurno je najveća odgovornost koalicijske vladavine i najveći njezin promašaj, zato jer se radi o najvećem destrukcijskom procesu po hrvatsku budućnost nakon vojne agresije na Hrvatsku. Odgovornost je prevelika, pogotovo u uvjetima kad su poznati svi parametri uvjetovanosti te budućnosti.

Jednosmjerna odgovornost…

Podaci nas, službene statistike Hrvatske i zemalja useljavanja, svakom novom objavom protresu, ne vjerujući kako je ta politička i ukupna hrvatska mirnoća uopće moguća i jesmo li mi svi skupa u realnom svijetu normalni?! Prošlih su dana zvonili naslovi svih novina i portala o hrvatskom demografskom nestanku, nakon službene objave Državnog zavoda za statistiku, podataka o prirodnom padu i iseljavanju za 2017. godinu: DZS objavio, galopirajuće izumiranje Hrvatske: I dosad alarmantni podaci o broju rođenih i umrlih upravo su postali – još gori, Službeni podaci: Izumiremo… Hrvatska ostala bez točno 204.300 stanovnika itd., itd. s još drastičnijim naslovima.

Bila je to rafalna javna paljba o hrvatskom nestanku sa svih strana, bez ikakve reakcije službenih osoba iz resornog ministarstva, Vlade, Ureda, Vijeća ili iz bilo koje druge službene razine zadužene za hrvatsku razvojnu budućnost. Neopisiv muk nestanka, politički blagoslov odlaska i jasna namjera nečinjenja – samo su blagi oblici izričaja za katastrofu koju promatramo.

Državni zavod za statistiku, rutinski je odradio obradu podataka pokazujući i dalje javno kojem još vremenu pripadaju, nazivajući i pokazujući, npr. prirodni pad, negativnim prirodnim prirastom koji uopće ne postoji (prirast pa negativni) i lančane indekse verižnima, kao da mi za lanac i dalje koristimo naziv – veriga (Tab. 1. i 3.). Međutim, to su samo tehnička pitanja koja je elementarnim logičkim razmišljanjem moguće ispraviti, no puno je veća iluzija o iseljavanju koju daju uz podatke službenih statistika zemalja useljavanja (Tab. 4.). Danas, kada je dostupnost podataka Eurostata, Destatisa i drugih državnih statistika moguća. Dakle, Hrvatske nije ostala bez točno 204.300 stanovnika, nego je ostala bez puno više njih u 10 godina.

1.   PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA OD 2008. DO 2017.

      NATURAL CHANGE IN POPULATION, 2008 – 2017

Godine 

Živorođeni

Live births

Umrli

Deaths

Prirodni prirast

Natural increase

Stope na 1 000 stanovnika

Rate per 1 000 inhabitants

Verižni indeksi

Chain indices

živorođeni

Live births

umrli

Deaths

prirodni prirast

Natural increase

živorođeni

Live births

umrli

Deaths

2008.

43 753

52 151

-8 398

9,9

11,8

-1,9

104,4

99,6

2009.

44 577

52 414

-7 837

10,1

11,8

-1,8

1)

101,9

100,5

2010.

43 361

52 096

-8 735

9,8

11,8

-2,0

97,3

99,4

2011.

41 197

51 019

-9 822

9,6

11,9

-2,3

95,0

97,9

2012.

41 771

51 710

-9 939

9,8

12,1

-2,3

101,4

101,3

2013.

39 939

50 386

-10 447

9,4

11,8

-2,5

1)

95,6

97,4

2014.

39 566

50 839

-11 273

9,3

12,0

-2,7

99,1

100,9

2015.

37 503

54 205

-16 702

8,9

12,9

-4,0

94,8

106,6

2016.

37 537

51 542

-14 005

9,0

12,3

-3,4

1)

100,1

95,1

2017.

36 556

53 477

-16 921

8,9

13,0

-4,1

97,4

103,8

UKUPNO

405 760

519 839

-114 079

1)       Stopa prirodnog prirasta nije jednaka razlici stope živorođenih i umrlih zbog zaokruživanja podataka.

1)       Natural increase rate is not equal to the difference of the rate of live births and deaths due to data rounding. 

  1. Podaci o prirodnom kretanju stanovništva RH u tablici 1. i tablici 3. potvrđuju kako Hrvatska ima već više od 20 godina prirodni pad ukupnog stanovništva (ima zapravo već od 1991. godine) i za to je vrijeme samo prirodnim putem (razlika između rođenih i umrlih) izgubila nevjerojatnih 202.673 stanovnika!!! Prema ubrzanju prirodnog pada i sadašnjih stopa nestanka više od 200.000 stanovnika, Hrvatska bi dodatno mogla prirodnim putem izgubiti u slijedećih deset godina, a s ovakvim ubrzavanjem negativnosti dalje ne smijemo niti zamisliti.

  2. Istodobno je iseljavanjem Hrvatska izgubila još dodatnih 94.676 stanovnika, prema službenim podacima službene državne ustanove (negativna migracijska bilanca, Tab. 2.), iako su ti podaci, sasvim izvjesno, barem – dvostruko veći (Tab. 4.). Međutim, bez obzira na stvarnost i ovi su podaci Državnog zavoda za statistiku vrlo ozbiljno upozorenje hrvatskim koalicijskim vlastima kakvo se ne bi smjelo nipošto negirati i samo zabilježiti. Nevjerojatno je kako se i dalje na problem gleda s diplomatske frazeološke razine, ništa ne poduzima i kako se oko demografske destrukcije vode razgovori, smirivanja i, zapravo, svima pokazuje kako ih demografski nestanak Hrvatske – uopće ne zanima. Odgovornost je tu jednosmjerna.

2. VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE OD 2008. DO 2017.

      INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, 2008.-2017.

 

Godine 

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

Migracijski saldo

Net migration

 

2008.

14 541

7 488

7 053

2009.

8 468

9 940

-1 472

2010.

4 985

9 860

-4 875

2011.1)

8 534

12 699

-4 165

2012.1)

8 959

12 877

-3 918

2013.1)

10 378

15 262

-4 884

-10 220

2014.1)

10 638

20 858

2015.1)

11 706

29 651

-17 945

2016.1)

13 985

36 436

-22 451

2017.1)

15 553

47 352

-31 799

UKUPNO

107 747

202 423

-94 676

1)       Radi usklađivanja s međunarodnim standardima i pravnom stečevinom Europske unije podaci statistike vanjske migracije od 2011. obrađuju se prema novoj metodologiji.

1)       In order to harmonise the international migration statistics with international standards and the acquis communautaire, since 2011 data have been processed according to a new methodology.

  1. Mirno promatranje nestanka Hrvatske nije ništa drugo nego politički blagoslov odlasku iz zemlje i u Zemlju, kojeg nije niti malo promijenio hrvatski nogometni i ukupni nacionalni zanos. Prema tome, pritisak službenih podataka i spontane poruke s hrvatskih ulica, sudaraju se s političkom dirigiranom svakodnevnicom bez ikakvih pomaka u spoznavanju demografske katastrofe koja je tu oko nas.

  2. Očekivanja o povećanju rodnosti ukupnom nacionalnom zanesenošću, demantiraju nam čak i podaci o rodnosti u 1999. godini (Tab. 3.) i posve je jasno kako Hrvatskoj trebaju stavovi i jasno definiran nacionalni koncept po pitanju demografskog opstanka – bez ikakvog odgađanja. Nikakva mirenja ili pozivanja u Vijeće za revitalizaciju Vlade Republike Hrvatske, niti objašnjavanja ulaskom u Uniju, niti političke rasprave, niti išta slično tome; Hrvatska treba odluke i njihovo provođenje sukladno potrebama hrvatske populacije i njezine budućnosti!

3. PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA OD 1998. DO 2007.

Godine  

Živorođeni

Umrli

Prirodni prirast

Stope na 1 000 stanovnika

Verižni indeksi

živorođeni

umrli

prirodni prirast

živorođeni

umrli

1998.

47 068

52 311

-5 243

10,5

11,6

-1,21)

1999.

45 179

51 953

-6 774

9,9

11,4

-1,5

96,0

99,3

2000.

43 746

50 246

-6 500

10,0

11,5

-1,5

96,8

96,7

2001.

40 993

49 552

-8 559

9,2

11,2

-1,91)

93,7

98,6

2002.

40 094

50 569

-10 475

9,0

11,4

-2,4

97,8

102,1

2003.

39 668

52 575

-12 907

8,9

11,8

-2,9

98,9

104,0

2004.

40 307

49 756

-9 449

9,1

11,2

-2,1

101,6

94,6

2005.

42 492

51 790

-9 298

9,6

11,7

-2,1

105,4

104,1

2006.

41 446

50 378

-8 932

9,3

11,3

-2,0

97,5

97,3

2007.

41 910

52 367

-10 457

9,4

11,8

-2,4

101,1

103,9

UKUPNO 422 903 511 497 -88 594

_______________________________________________________________________________________________________________

1)    Stopa prirodnog prirasta nije jednaka razlici stope živorođenih i umrlih zbog zaokruživanja podataka.

4. DOSELJENI U NJEMAČKU IZ HRVATSKE 2015. GODINE

Anzahl der Zuwanderer 2015.
Syrien 326.872
Rumänien 213.037
Polen 195.666
Afghanistan 94.902
Bulgarien 83.579
Italien 74.105
Irak 73.122
Albanien 68.932
Kroatien 57.412
Ungarn 56.373

Das Statistik-Portal https://de.statista.com ›

Branchen › Gesellschaft › Demographie

  1. Obrazac je za takve odluke ovih nogometnih dana postavljen i prihvaćen diljem Hrvatske i svijeta. Treba ga samo slijediti i u politici…

Facebook Comments

loading...
Loading...
DIJELI