Na meniju restorana: Ugostitelj objavio sve poreze koje mora plaćati državi

facebook

Jedan je hrvatski ugostitelj uz pozdrave na nekoliko svjetskih jezika na jelovniku nabrojio sva davanja prema državi. Tako tamo stoji sljedeće:

‘PDV i porez na potrošnju uračunat je u cijenu! 

TAX-POREZ : 

PDV 25%

Porez na potrošnju 3%Porez na dohodak 36%

Doprinos za mirovinsko 15%

Doprinos za zdravstveno 16,5%

Doprinos za Regos 5%

Dear guests, all Tax included in the price! Croatia full of life. A small country with big taxes :)’

( Dragi gosti, svi porezi su uračunati u cijelu. Hrvatska puna života. Mala zemlja s velikim porezima.)

 

Facebook Comments

loading...
Loading...
DIJELI