PRAVI UŽAS U ŽEPČU: Hrvati napadnuti za vrijeme mise! Armija BiH znala za okupljanje na vjerski blagdan

Foto: Screenshot/yt

24. lipnja 1993. godine od strane Armije BiH napadnuto je Žepče. Taktika Armije BiH bila je da ovlada gradom koristeći činjenicu da će svi Hrvati biti na misi za praznik svetog Ive, a to je jasno govorilo da se teritorijalni rat sve više pretvara u vjerski.

To je sasvim bjelodano iz pismene zapovijedi Galiba Dervišića iz Žepča, jedan od zapovjednika specijalne postrojbe  “Zelene beretke”. On je 20. lipnja 1993. izdao pismenu zapovijed pod br. 01/345/2 319. Štaba Armije BiH kojom je naloženo 7. muslimanskoj brigadi jačine dvije čete stacionirane u Žepču, Begovom Hanu i Željeznom polju, kojima se pridodaje i 1. bataljun iz Travnika, da napadnu Žepče 24. lipnja 1993. u 9:00 sati.

U zapovijedi 319. brigadi ABiH stoji: naređeno je napasti “ustaške snage”, a na pravcu napada “sve što je ustaško spaliti, djecu i žene pritvoriti u logoru u Vitlacima, a muškarce pobiti.”

Naredba je sadržavala i stravične riječi “sve što se kreće ubijati” te naputak da po ulasku snaga u grad prijeđu na “čišćenje grada”, a žene i djecu “zatvoriti u Srednju školu Žepče i Osnovnu školu Žepče”, zatim “zaposjesti bolnicu koju drže ustaše i sve ustaše pobiti, a medicinsko osoblje zadržati da radi pod kontrolom.”

“Koristite vjerski praznik!”

Točka 3 u zapovijedi glasila je “snage koje su u gradu, koristeći vjerski praznik i okupljene ljude u crkvi do 8:00 sati 24.06.1993. god. zaposjesti utvrđene zgrade po ranijem planu, sve što se kreće ubijati. Snajperima neutralisati sve istaknute članove komande ustaša i staviti grad pod kontrolu”.Zapovjednicima je naloženo temeljem te naredbe detaljno razraditi plan akcije i donijeti ga Dervišiću na odobrenje 22. lipnja 1993. god. do 20:00 sati gdje će razraditi detalje.

Žepačka 111. xp brigada HVO-a uspjela je zaustaviti taj bošnjački napad, međutim, žepački je kraj od toga sukoba bio u potpunom okruženju srpskih snaga s jedne i Armije BiH s druge strane. Kao posljedica toga vodile su se žestoke borbe s mnoštvom poginulih na sve tri strane.

 

Facebook Comments

Loading...
DIJELI