‘NE ŽALOSTI ANĐELA ČUVARA, NAKON BOGA I GOSPE, ON TE VOLI NAJVIŠE’ Kratka molitva tvom anđelu za svaki dan!

0
307

Pozdravi svog anđela čuvara ovom molitvom...

Mnogi sveci i mistici isticali su važnost naše svjesnosti o prisutnosti anđela čuvara u našem životu. Mnogi su s anđelom čuvarom imali istinski dubok odnos prijateljstva, poput oca Pija, ili sestre Faustine Kowalske, svete Brigite, svete Terezije Avilske i drugih. Postojanje anđela za crkvu je naime, vjerska istina i Biblijska istina.

‘Budite jako pobožni vašem dobrom anđelu čuvaru … Ah! kolike brojne i dragocjene prednosti ćemo imati po ovoj pobožnosti! Ne postoji stvorenje, pa niti najmanje i najslabije, vjerno ili nevjerno a da ne bi imalo svoga anđela čuvara koji pazi na njega i trajno ga potiče na dobro. Bog je u svojoj Providnosti odredio da ljude služe anđeli. Od trenutka našeg postojanja dobri anđeli čuvari se brinu o nama jer je božanska dobrota tako odredila. Bog nas je oduvijek ljubio i odredio da imamo anđela za pratioca da nas prati na putu života, napisao je sveti Franjo Saleški.

Loading...

Dobri anđeli žele naše dobro, nazvani su anđeli čuvari jer su dobili zadatak da nas pomažu i služe, nadahnjujući nas, braneći na su opasnostima, opominjući nas u našim manama, pomažući nam u nastojanju oko kreposti.

‘Postanite vrlo bliski s anđelima, često obraćajući pažnju na njihovu prisutnost. Naši dobri anđeli nam daju jakost i snagu da se vježbamo u krepostima. Naši anđeli čuvari su određeni da prinose naše molitve pred prijestolje uzvišenosti, dobrote i milosrđa našega Gospodina. Naši anđeli čuvari prikazuju naše molitve pred Bogom da bi nas u svojoj dobroti uslišao. Držite za ruku vašeg anđela čuvara da bi vas doveo u Nebo’, dodao je sveti Franjo Saleški.

Padre Pio nas svojim primjerom uči osjećati prisutnost svog anđela i paziti, prolazeći kroz život da ga ne vrijeđamo:

‘Časti svoga anđela, zahvaljujući mu na svakoj skrbi i pažnji kojima te okružuje, jer poslije Boga i Gospe nitko te više ne voli od njega. On je uvijek, dan i noć pored tebe. Nemoj to zaboraviti, nemoj ga vrijeđati sumnjajući u ovu veliku i neizrecivu istinu; time bi sumnjao u Isusa samoga koji nam je to objavio svojom nepogrešivom riječi, sumnjao bi u Majku Crkvu koja je to proglasila istinom vjere. Tijekom dana s poletom u srcu često s ljubavlju i zahvaljivanjem uzdigni misao prema svome anđelu čuvaru. Tada ćeš vidjeti kako se naši sveti nebeski prijatelji, a na poseban način tvoj čuvar, raduju zbog tebe i učiniti će sve da Gospodin i Kraljica anđela umnože svoje milosti i blagoslove u tvoj duši.’

Vrlo je važno biti svjestan svog anđela čuvara, pozdraviti ga i surađivati s njim tijekom svakog dana. U tome nam može pomoći ova kratka molitva za svako jutro:

Anđele čuvaru moj, koga mi je za čuvara dao dobri Bog, danas me prosvjetljuj, čuvaj i upravljaj!