Mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša

0
524
pixabay

Poruka mira

Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu.
I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu

Loading...