Isusovo proroštvo koje se sad ostvaruje, a nitko ne čuje!

0
532

Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas

Donoseći zakon protiv Čovjeka, protiv Boga Stvoritelja, svi saborski zastupnici počeli su pljeskati – sami sebi. I to je trenutak u kojem se jasno vidi podjela svijeta koji se okrenuo od Gospodina. Dobili su svoju plaću, svoje nagrade na ovoj zemlji. A što je s narodom?

Vi morate znati da naš Gospodin Isus predskazao da će doći dan kada će Njegovi sljedbenici biti proganjani i ubijani od neprijatelja koji će misliti da se na taj način klanjaju bogu: Izopćavat će vas iz sinagoga. Štoviše, dolazi čas kad će svaki koji vas ubije misliti da služi Bogu. (Iv 16: 2).

Loading...

U sljedećim recima On je također objasnio razloga za ova progonstva: A to će činiti jer ne upoznaše ni Oca ni mene (Iv 16: 3). Dok je bio na zemlji Isus je rekao svojim sljedbenicima: Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio; no budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi. Sjećajte se riječi koju vam rekoh: Nije sluga veći od svoga gospodara.

Ako su mene progonili, i vas će progoniti; ako su moju riječ čuvali, da vašu će čuvati.  A sve će to poduzimati protiv vas poradi imena moga jer ne znaju onoga koji mene posla. (Iv 15: 18-21).

Stoga su sasvim jasni razlozi progona; zato što mi kršćani pripadamo Kristu i Njegovom Ocu, zato što nas je Krist izabrao po Duhu Svetom, zato što je naš cilj kraljevsko nebesko, zato što pokušavamo živjeti u skladu s Božjim i crkvenim zapovijedima. I svi koji hoće živjeti pobožno u Kristu Isusu, bit će progonjeni.  (II Tim 3: 12)

Isus nam je već rekao da se u svijetu nalazimo poput ovaca među vukovima i upozorio nas da se ne bojimo onih koji ubijaju tijelo nego onih koji mogu i dušu i tijelo pogubiti u paklu (Mt 10: 16, 26-27).

Nije vrijeme za tugu ni depresiju, niti bismo u srcima trebali podržavati duh odmazde prema neprijateljima kršćanstva. Vrijeme je da se veselimo i radujemo jer Gospodin po ovim progonstvima blagoslivlja sve kršćane. Svako trpljenje koje se podnese u ime Isusovo rađa obiljem blagoslova kako za pojedinca tako i za društvo. U Svome govoru na gori Isus je rekao da je kršćansko trpljenje blaženstvo: Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko.  Blago vama kad vas zbog mene pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas! (Mt 5:10-12)

Slično učenje nam donosi i prvi Papa- Petar:   Ljubljeni! Ne čudite se požaru što bukti među vama da vas iskuša, kao da vam se događa štogod neobično! Naprotiv, radujte se kao zajedničari Kristovih patnja da i o Objavljenju njegove slave mognete radosno klicati.  Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer Duh Slave, Duh Božji u vama počiva. (I Pt 4:12: 14). Znamo da su oni koji su progonjeni i ubijeni  zbog Krista pravi sveci i mučenici na nebu. O njima nam Isus kaže: Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj. Zato su pred prijestoljem Božjim i služe mu dan i noć u hramu njegovu, i Onaj koji sjedi na prijestolju razapet će Šator svoj nad njima. ( Otk 7:14-15)