U Šijanskoj šumi biti će postavljeni energetski krugovi

0
252

Prema vjerovanjima i tumačenjima od davnina - od Krećana, Grka, Rimljana i Kelta, ove strukture su povezane s tajnama života i njihovim otkrivanjem

Devet energestih krugova – labirinata, planirano je postaviti na području park šume Šijana, sjevernije od centralne livade Kako piše Glas Istre, Odabrane su tri mikrolokacije na kojima se do sada nisu obavljali šumski uzgojni radovi njege i čišćenja te su one zarasle u neprohodnu šikaru obraslu kupinom, dračom i pojedinim invazivnim vrstama.

Tijekom dužeg vremenskog razdoblja ove su lokacije, nažalost, postala i ilegalna odlagališta različitog otpada (građevinski, ostaci automobilskih guma, plastika), što je sada i sanirano. Pripremljene su lokacije, jedan je labirint već posložen, a materijal za ostale nabavljen pa će se radovi na njima nastaviti na jesen. Kada sve bude gotovo lokacije će biti obogaćene informativnim tabelama i urbanom opremom.

Loading...

Inače, svaki labirint bit će različitog oblika, značenja, simbolike i načina primjene. Labirinti su, pojašnjavaju iz Nature Histrice, prisutni u svim kulturama, religijama i duhovnim tradicijama svijeta. Prema vjerovanjima i tumačenjima od davnina – od Krećana, Grka, Rimljana i Kelta, ove strukture su povezane s tajnama života i njihovim otkrivanjem te pozitivno djeluju na okolinu i stvaranje duhovne ravnoteže.

Labirinti će biti složeni od kamena i predstavljat će dodatni sadržaj u park šumi, koja je namijenjena rekreaciji, odmoru i opuštanju u prirodi. Lokacije su birane s ciljem da se rastereti centralna livada, a posjetitelje uputi na istraživanje i upoznavanje udaljenijih dijelova Šijane. Novi sadržaji u park šumu Šijana planirani su u dogovoru s Gradom Pula i uz suglasnost Šumarije Pula