Profesorica Ivanov: Kad naša ekonomija ekspandira PDV treba smanjiti

0
305
screenshot

Govoreći o tome što poduzetnici očekuju od smanjivanja PDV-a Zvonimir Savić kazao je da oni u prvom redu "očekuju olakšavanje, odnosno smanjivanje porezne presije"

Je li pravo vrijeme za smanjenje stope PDV-a, koja je među najvećima u Europi? Što bi građanima, što gospodarstvu, a što državnom proračunu donijelo najavljeno smanjenje poreza na dodanu vrijednost? Kako porezni sustav doživljavaju poduzetnici? O poreznoj politici “U mreži Prvog” urednice Mirjane Grahovac govorili su profesorica Marijana Ivanov sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta, direktor Sektora za financijske institucije HGK-a Zvonimir Savić te porezni savjetnik Ivan Čevizović.

“Hrvatska je u razdoblju ekonomske ekspanzije koja će potrajati još neko vrijeme i zato jer je stopa PDV-a dizana dva puta tijekom recesije, sada kada hrvatska ekonomija konačno ekspandira tu opću stopu PDV-a treba smanjiti. Po mojem mišljenju ne samo za jedan postotni poen nago za dva postotna poena. Prvenstveno iz dva razloga, jedan je da zbog povećanih osnovica i povećanih poreznih prihoda ne dođe do eskalacije novog rasta javnih rashoda, a drugi razlog je činjenica da nakon svakog razdoblja ekspanzije uslijedi razdoblje recesije”, rekla je na početku emisije profesorica Marijana Ivanov.

Loading...

Na pitanje kada bi zapravo trebalo smanjiti stopu PDV-a profesorica Ivanov odgovorila je kako bi to bilo poželjno 2019. godine.

Govoreći o tome što poduzetnici očekuju od smanjivanja PDV-a Zvonimir Savić kazao je da oni u prvom redu “očekuju olakšavanje, odnosno smanjivanje porezne presije”. “Drugi najveći izazov u poslovanju za naše poduzetnike su troškovi radne snage i sad imamo situaciju da plaće prošle godine rastu, imamo deficit radne snage u mnogim strukama te tu poduzetnici traže prostor gdje mogu smanjiti troškove. Poduzetnici kao najveće probleme navode visinu poreza i doprinose na plaće, visinu poreza na dohodak i dobit. Kad je 2017. godine smanjen porez na dobit i dohodak vidjelo se da već tada poduzetnici pozitivno reagiraju na te promjene”, rekao je Savić. 

Porezni savjetnik Ivan Čevizović govorio je o značenju i povijesti uvođenja PDV-a u Hrvatskoj. “Cijeli porezni sustav je kod nas koncipiran na oporezivanju potrošnje. PDV ima veliko proračunsko značenje s aspekta prihoda, ali se i u javnosti najviše pažnje posvećuje upravo PDV-u. On čini nekakvih 51, 52 posto poreznih prihoda u proračunu Republike Hrvatske. To je red veličine 45 milijardi kuna, a od poreza na dobit se ubere nekakvih 7 do 8 milijardi kuna. Dakle, ako spustimo PDV za jedan postotni bod to je otprilike dvije milijarde kuna smanjenje proračunskog prihoda. No, spuštanjem PDV-a za jedan postotni bod vrlo malo bi se toga prelilo na građane u smislu smanjivanja cijena”, istaknuo je Čevizović.  

Na pitanje kako nadoknaditi razliku u prihodu proračuna ako se smanji stopa PDV-a Marijana Ivanov je odgovorila da vidi prostor u smanjenju u fiskalnih rashoda. “Smanjivanje PDV-a za jedan postotni poen samo za sebe nema nikakve učinke”, naglasila je  Ivanov. 

“Ako se usporedimo sa svim državama na svijetu koje imaju uveden PDV ili sličan oblik poreza, a prema podacima Svjetske banke 162 države imaju PDV, tada se, prema njegovoj visini, Hrvatska nalazi na petom mjestu u svijetu”, kazao je direktor Sektora za financijske institucije HGK-a Zvonimir Savić, prenosi HRT.