Dacija postala rimskom provincijom (106.)

0
136

Na vrhuncu svog teritorijalnog opsega obuhvaćala je rimska provincija Dacija veće područje od današnje Rumunjske. 

Dana 11. kolovoza 106. godine Dacija je prvi put u povijesnim izvorima navedena kao rimska provincija. Radilo se o razdoblju vladavine cara Trajana, za vrijeme kojeg je Rimsko Carstvo doseglo svoj najveći teritorijalni opseg u povijesti (oko 5.000.000 četvornih kilometara, više od cjelokupne današnje površine Europske unije). Trajanovo osvajanje Dacije trajalo je niz godina, a uključivalo je podvrgavanje posljednjeg kralja Dačana, zvanog Decebal (lat. Decebalus).

Loading...

Na vrhuncu svog teritorijalnog opsega obuhvaćala je rimska provincija Dacija veće područje od današnje Rumunjske. Prostirala se od područja današnje istočne Hrvatske (Srijem, Dunav) pa teoretski sve do Crnog mora. Na sjeveroistoku je Dacija dosezala rubno područje današnje Ukrajine. Trajanove pobjede nad Dačanima prikazane su na znamenitom Trajanovom stupu u Rimu, koji sadrži friz dužine čak oko 190 metara. Glavnim gradom rimske provincije Dacije postala je kolonija imena Ulpia Traiana Sarmizegetusa, smještena oko 120 kilometara istočno od današnjeg rumunjskog grada Temišvara.

Kasnije je Rimsko Carstvo napustilo Daciju i povuklo se iza Dunava, što je bio znak slabljenja carstva i postupnog ustupanja teritorija barbarskim narodima na sjeveru.