Zastrašujući apel: Završavamo fakultet, a ne postojimo

0
483

Frustrirani i nezadovoljni svojim statusom studenti zagrebačkog Šumarskog fakulteta pismom su se obratili na adresu našega portala kako bi progovorili o problematici na koju nailaze oni koji se školuju na smjeru Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša. Njihovo pismo koje je ujedno i svojevrsni apel odgovornima prenosimo u potpunosti:

“Poštovani,

Loading...

obzirom da svi dosad poduzeti koraci nisu urodili plodom odlučili smo se još jednput obratiti Vama za pomoć.

Potaknuti pričom kolega iz Osijeka, obraćamo Vam se s istim problemom. Obraćamo Vam se u ime studenata Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjera Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša te molimo za Vašu pomoć jer ste možda jedina nada stotinama studenata koji završavaju studij ne znajući da nemaju definirane kvalifikacije.

Naime, radi se o problemu koji je prisutan od osnutka smjera Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a to je nemogućnost polaganja stručnog ispita kojima postajemo ovlašteni za izvođenje svih radova u struci.

Očigledno je da profesori spomenutog fakulteta ni nakon 12 godina postojanja smjera nisu složni da li je smjer uopće opravdan i potreban te onda nije ni za očekivati da se s njihove strane pokrene inicijativa da bi se naši problemi riješili. Smjer Urbanog šumarstva osmišljen je nepromišljeno i njegovo postojanje kao takvog nema nikakvog smisla. Dokaz tome je i činjenica da se smjer nekoliko puta pokušao ugasiti baš od strane profesora koji predaju na Šumarskom fakultetu. Ne znamo kako je moguće da nam je kod većine kolegija sadržaj kolegija, način polaganja, ostvarivanja prava za izlazak na ispit pa na kraju i sama literatura identična te je logično postaviti pitanje  kako je moguće da je smjer odobren kao takav.

Ukazujemo i na činjenicu da je broj studenata na smjeru Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu svake godine sve veći.

U sljedećim redovima pokušat ćemo Vam u kratkim i jasnim crtama objasniti našu situaciju koja je razlog općeg nezadovoljstva „urbanih šumara“.

Pri upisu na gore spominjani fakultet studenti imaju pravo odabira između dva odsjeka: šumarski odsjek i drvno tehnološki odsjek. Unutar šumarskog odsjeka (o kojem će u daljem tekstu biti riječ) postoje dva smjera: smjer općeg šumarstva i smjer urbanog šumarstva zaštite prirode i okoliša. (što se može dokazati Statutom Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu).

Nakon završetka fakulteta studenti oba smjera šumarskog odsjeka nose istu kraticu akademskog naziva (mag.ing.silv).

Prvi problem s kojim se susrećemo kao magistri inženjeri urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša je taj što u registru zanimanja uopće ne postojimo te nas na burzi rada ne mogu evidentirati i u sustav uvesti naše pravo zanimanje. Nakon tri godine rada u struci i stečene 3 godine iskustva trebali bi moći pristupiti stručnom ispitu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije. Tu se javlja drugi problem jer je prema Pravilniku o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (NN 74/2007 i 15/2015), kriterij za polaganje svih stručnih ispita jednak odnosno na temelju članka 4. st. 1., spomenutog Pravilnika, pravo na polaganje stručnog ispita imaju osobe koje su u Republici Hrvatskoj završile fakultet sveučilišnog programa diplomiranog inženjera šumarstva ili drvne tehnologije, odnosno osobe koje su diplomirale u inozemstvu a kojima se po posebnim propisima priznaje istovjetnost inozemne diplome. Prema navedenom pravilniku mi kao magistri inženjeri Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša nemamo pravo na polaganja niti jednog od stručnih ispita pri komori.

Pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije postoji 5 stručnih ispita kojima se stiču različite ovlasti. Obzirom da između studija Šumarstva i studija Urbanog šumarstva u pojedinim segmentima studija ipak postoji razlika smatramo da pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije nismo kvalificirani za polaganje svih ispita već zahtijevamo da nam se omogući polaganje stručnog ispita za ovlaštenog inženjera šumarstva i stručnog ispita za ovlaštenog inženjera šumarstva za ekologiju, zaštitu prirode i urbano šumarstvo (apsurd je da mi kao urbani šumari nemamo mogućnost polaganja niti smjera za koji smo prema stečenoj diplomi kvalificirani) jer smo odslušali i položili sve kolegije (što je moguće dokazati nastavnim planom i programom Šumarskog fakulteta)koji se smatraju dijelom navedenih stručnih ispita koje tražimo da nam se omoguće.

Napominjemo da je propisana literatura za polaganje ispita, sadržaj kolegija, predavači, način polaganja ispita iz navedenih kolegija pri oba smjera na fakultetu ista te smatramo da nismo uskraćeni za znanje i da smo spremni obavljati strukovne zadatke ovlaštenog inženjera šumarstva propisanih člankom 29. Statuta Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (NN 136/06 i 61/07). Smatramo da je naše mišljenje da su magistri inženjeri Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša (mag.ing.silv.) kvalificirani i strukovno osposobljeni pri komori polagati stručni ispit za ovlaštenog inženjera šumarstva (opći smjer) te sukladno tome obavljati sve za to predviđene poslove opravdano i realno.

Obzirom da se prema Zakonu o šumama kao izvoditelji ovlaštenih radova navode isključivo ovlašteni inženjeri šumarstva kojima sa završenim smjerom Urbanog šumarstva mi ne pripadamo, sa diplomom koju smo stekli nemamo definirane kvalifikacije i nemamo mogućnost rada u struci.

Ono što je još jedna u nizu nelogičnosti i nepravednosti sustava prema nama je da u članku 2., stavak 1. Zakona o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije stoji: „U smislu ovoga Zakona inženjer šumarstva jest osoba koja je diplomirala na šumarskom fakultetu, šumarskom odjelu u Republici Hrvatskoj te stekla zvanje diplomiranog inženjera šumarstva ili magistra struke šumarstva”. Jasno je da je studij Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša dio šumarskog odjela (pretpostavljamo da se tu misli na šumarski odsjek sukladno Statutu Šumarskog fakulteta) te ni u ovom pogledu ne vidimo prepreku pristupanju ispitu pri Hrvatskoj Komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije, a sukladno tome nakon položenog ispita dodjeli titule ovlaštenog inženjera šumarstva.

Nije nam jasno općenito postojanje smjerova na Šumarskom odsjeku obzirom da svi smjerovi osim Urbanog šumarstva imaju pravo na polaganje svih ispita pri komori. Nerazumljiv je kriterij prema kojem osoba koja je završila smjer Tehnika i tehnologija u šumarstvu ima pravo polaganja ispita za lovstvo ili kako osoba koja je završila smjer Uzgajanje šuma s lovnim gospodarenjem ima pravo polaganja ispita za šumske prometnice, a najmanje nam je jasno kako prethodno navedena dva smjera imaju pravo polaganja stručnog ispita za urbano šumarstvo, a mi kao stručnjaci obrazovani za polje urbanog šumarstva nemamo dovoljno dobre kvalifikacije.

Iz svih prethodno navedenih razloga Udruga studenata urbanog šumarstva nedavno je sastavila dopis koji je proslijeđen na Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo znanosti i obrazovanja na Rektorat Sveučilišta u Zagrebu te svim djelatnicima Šumarskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu. Nažalost niti jedna od institucija nije reagirala niti uzvratila povratnom informacijom. Stoga Vas molimo da nam pomognete.

Zaključno na sve gore navedeno apeliramo da Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu svake godine proizvodi kadar koji ne postoji na tržištu rada.”