Kad se premijer „pravi blesav“

0
466

Nedavno je hrvatski premijer dao intervju iz kojeg bi neupućeni promatrač mogao zaključiti da se radi o premijeru države Austrije ili neke slične uređene države.